In calitate de operator licentiat pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, Compania de Apa are drept misiune cresterea satisfactiei utilizatorilor prin servicii de calitate, adaptabilitatea la cerintele acestora si accesul fara discriminare la servicii, toate acestea in conditiile respectarii reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. (mai multe detalii..)

 
 

În vederea facturarii consumurilor de apa pentru anul 2018, citirea contoarelor la statiile de hidrofor se va face după cum urmează:      
 

1-a zi 839, 840, 844, 845, 863, 878, 883
a 2-a zi 101, 123, 125, 126, 127, 136, 202, 610, 611, 612
a 3-a zi 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 128, 218, 209, 210, 215, 308, 316, 404, 407, 409, 411
a 4-a zi 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 116, 119, 130, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 604, 606, 807, 818, 820, 826, 831, 887
a 5-a zi 509, 521, 522, 523, 832, 836, 841, 842, 833, 849, 868, 871, 872, 875, 878, 890, 910, 911, 913

Datele de citire pentru anul 2018 sunt urmatoarele:

Luna

Zile

Luna

Zile

ianuarie 19,22,23,25,26 iulie 19,22,23,25,26
februarie 19,20,21,22,23 august 19,20,21,22,23
martie 19,20,21,22,23 septembrie 19,20,21,22,23
aprilie 20,23,24,25,26 octombrie 20,23,24,25,26
mai 21,22,23,24,25 noiembrie 21,22,23,24,25
iunie 22,25,26,27,28 decembrie 22,25,26,27,28


 

-   Racordarea cetăţenilor la reţeaua de canalizare orăşenească este obligatorie potrivit HG nr. 188/2002 care aprobă Norma Tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011 (Art. 6) şi a “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea” – Capitolul V - Secţiunea 1 – art.152 alin. (1) şi (2) (...) 

-   Calcularea volumului de apă meteorică preluat lunar în reţeaua de canalizare (...)

-   Comunicarea indexului contorului de apă rece (...)

 (mai multe detalii..)
 

 

Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, 410202 Oradea, jud. Bihor
Centrală: 0259 436 909; 0259 436 934
Secretariat: 0259 435 051
Fax:
0259 432 576
Dispecerat: 0259 430 928; 0359 410 203
E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

   

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor