- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - -- - - - -  -  -

SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3, anunta organizare unui concurs pentru ocuparea postului de programator de sistem informatic COR 251204 pe o perioadă nedeterminată, în data de 22.02.2019 ora 9:00
        Condiţii
                - studii superioare de specialitate
        Acte necesare pentru participare
                - Cerere
                - Curriculum vitae în format european, însoţit de documente doveditoare semnate în nume propriu   pentru conformitate cu originalul (studii, vechime)
               - Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de selecţie
        Concursul constă într-un interviu urmat de o probă practică.
        Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate.
        Cererile se depun până la data de 20.02.2019 ora 15:00 la Secretariatul Companiei.

        Bibliografie
                 Visual studio (Visual Basic)
                 Microsoft SQL Server
                 Visual Fox
                 Acces
Informaţii suplimentare la tel: 0359/410.204 int. 125

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

În vederea facturarii consumurilor de apa pentru anul 2019, citirea contoarelor la statiile de hidrofor se va face după cum urmează:

1-a zi 839, 840, 844, 845, 863, 878, 883
a 2-a zi 101, 123, 125, 126, 127, 136, 202, 610, 611, 612
a 3-a zi 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 128, 218, 209, 210, 215, 308, 316, 404, 407, 409, 411
a 4-a zi 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 116, 119, 130, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 604, 606, 801, 807, 818, 820, 826, 831, 887
a 5-a zi 509, 521, 522, 523, 832, 836, 841, 842, 833, 849, 868, 871, 872, 875, 890, 910, 911, 913

Datele de citire pentru anul 2019 sunt urmatoarele:

Luna

Zile

Luna

Zile

ianuarie 18,21,22,23,25 iulie 22,23,24,25,26
februarie 18,19,20,21,22 august 22,23,26,27,28
martie 18,19,20,21,22 septembrie 23,24,25,26,27
aprilie 19,22,23,24,25 octombrie 21,22,23,24,25
mai 20,21,22,23,24 noiembrie 18,19,20,21,22
iunie 24,25,26,27,28 decembrie 16,17,18,19,20

-   Racordarea cetăţenilor la reţeaua de canalizare orăşenească este obligatorie potrivit HG nr. 188/2002 care aprobă Norma Tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011 (Art. 6) şi a “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea” – Capitolul V - Secţiunea 1 – art.152 alin. (1) şi (2) (...) 

-   Calcularea volumului de apă meteorică preluat lunar în reţeaua de canalizare (...)

-   Comunicarea indexului contorului de apă rece (...)

 (mai multe detalii..)

In calitate de operator licentiat pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, Compania de Apa are drept misiune cresterea satisfactiei utilizatorilor prin servicii de calitate, adaptabilitatea la cerintele acestora si accesul fara discriminare la servicii, toate acestea in conditiile respectarii reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. (mai multe detalii..)

 
 

Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, 410202 Oradea, jud. Bihor
Centrală:
0259 436 909; 0259 436 934
Secretariat: 0259 435 051
Fax:
0259 432 576
Dispecerat Oradea:
0259 430 928; 0359 410 203
Dispecerat Beius:
0359 802 461; 0359 802 462
E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

 

Politica de Confidentialitate

Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web