S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de luni 13.08.2018, datorită lucrărilor de intercalare a unui nou branşament de apă pe strada Calea Borşului, lucrare executată de către antreprenorul SC GLOBAL SERV SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 16.00. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe Calea Borşului ( partea stângă ), tronsonul cuprins între Restaurant Master – până la Parc Industrial 1 Oradea. Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - -- - - - -  -  -

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA anunţă intenţia de majorare, începând cu data de    01 august 2018, a preţului la apă, conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune nr.1/19666/11.09.2009, modificat şi completat prin Actele adiţionale subsecvente, astfel:

Serviciul public de alimentare cu apă TARIF ACTUAL
Lei/mc
TARIF PROPUS
Lei/mc

fără TVA

cu TVA

fără  TVA

cu TVA

APĂ POTABILĂ
Produsă, transportată şi distribuită pe întraga arie de operare
 3,20 3,49  3,30  3,60

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

În vederea facturarii consumurilor de apa pentru anul 2018, citirea contoarelor la statiile de hidrofor se va face după cum urmează:

1-a zi 839, 840, 844, 845, 863, 878, 883
a 2-a zi 101, 123, 125, 126, 127, 136, 202, 610, 611, 612
a 3-a zi 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 128, 218, 209, 210, 215, 308, 316, 404, 407, 409, 411
a 4-a zi 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 116, 119, 130, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 604, 606, 807, 818, 820, 826, 831, 887
a 5-a zi 509, 521, 522, 523, 832, 836, 841, 842, 833, 849, 868, 871, 872, 875, 878, 890, 910, 911, 913

Datele de citire pentru anul 2018 sunt urmatoarele:

Luna

Zile

Luna

Zile

ianuarie 19,22,23,25,26 iulie 19,22,23,25,26
februarie 19,20,21,22,23 august 19,20,21,22,23
martie 19,20,21,22,23 septembrie 19,20,21,22,23
aprilie 20,23,24,25,26 octombrie 20,23,24,25,26
mai 21,22,23,24,25 noiembrie 21,22,23,24,25
iunie 22,25,26,27,28 decembrie 22,25,26,27,28

-   Racordarea cetăţenilor la reţeaua de canalizare orăşenească este obligatorie potrivit HG nr. 188/2002 care aprobă Norma Tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011 (Art. 6) şi a “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea” – Capitolul V - Secţiunea 1 – art.152 alin. (1) şi (2) (...) 

-   Calcularea volumului de apă meteorică preluat lunar în reţeaua de canalizare (...)

-   Comunicarea indexului contorului de apă rece (...)

 (mai multe detalii..)

In calitate de operator licentiat pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, Compania de Apa are drept misiune cresterea satisfactiei utilizatorilor prin servicii de calitate, adaptabilitatea la cerintele acestora si accesul fara discriminare la servicii, toate acestea in conditiile respectarii reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. (mai multe detalii..)

 
 

Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, 410202 Oradea, jud. Bihor
Centrală: 0259 436 909; 0259 436 934
Secretariat: 0259 435 051
Fax:
0259 432 576
Dispecerat: 0259 430 928; 0359 410 203
E-mail: apaoradea@apaoradea.ro