S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de luni 10.06.2024 cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă pe strada Răspântiilor, lucrări executate de către antreprenorul SC SILIHAUSE SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1700. Vor fi afectaţi consumatorii situați pe străzile Răspântiilor, Colinelor (parțial), Primăverii și Floricelelor.

    Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Call Center, la numărul de telefon 0359 – 996.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţa beneficiarilor serviciilor de alimentare cu apă că în perioada 24.05.2024 – 29.05.2024 s-au efectuat probe tehnice în vederea punerii în funcțiune a unei noi Stații de Pompare care va deservi consumatorii din Cartierul Grigorescu și Cartierul Tineretului. Pe parcursul efectuării acestor probe tehnice, s-au modificat parametrii de calitate ai apei furnizate către populaţie, fiind afectați preponderent consumatorii din Cartierul Grigorescu.
            După finalizarea lucrărilor menționate, s-au efectuat spălări până la atingerea parametrilor de potabilitate a apei reci furnizate. În prezent calitatea apei potabile se încadrează în limitele impuse de legea 458/2002.
            Ne cerem scuze pentru disconfortul provocat, iar în cazul în care vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la număr unic al Call Center CAO – 0359 996.

În vederea facturarii consumurilor de apa pentru anul 2024, citirea contoarelor la statiile de hidrofor se va face după cum urmează:

1-a zi 839, 840, 844, 845, 863, 878, 883
a 2-a zi 101, 103, 104, 106, 119, 123, 125, 126, 127, 130, 136, 202, 610, 611, 612
a 3-a zi 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 128, 209, 210, 215, 218, 308, 316, 404, 407, 409, 411
a 4-a zi 105, 110, 111, 112, 116, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 604, 606, 801, 807, 818, 820, 826, 831, 887
a 5-a zi 509, 521, 522, 523, 832, 833, 836, 841, 842, 849, 868, 871, 872, 875, 890, 910, 911, 913, PT.1, 2, Sânmartin PT.3 Băile Felix

 

Datele de citire pentru anul 2024 sunt urmatoarele:

Luna

Zile

Luna

Zile

ianuarie 8, 9,10,11,12 iulie 10,11,12,15,16
februarie 8,9,12,13,14 august 8,9,12,13,14
martie 7,8,11,12,13 septembrie 9,10, 11,12,13
aprilie 8,9,10,11,12 octombrie 9,10,11,14,15
mai 8,9,10,13,14 noiembrie 11,12,13,14,15
iunie 10,11,12,13,14 decembrie 9,10,11,12,13

 

-  Racordarea cetăţenilor la reţeaua de canalizare orăşenească este obligatorie potrivit HG nr. 188/2002 care aprobă Norma Tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011 (Art. 6) şi a “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea” – Capitolul V - Secţiunea 1 – art.152 alin. (1) şi (2) (...) 
-
  Calcularea volumului de apă meteorică preluat lunar în reţeaua de canalizare (...)
-
  Comunicarea indexului contorului de apă rece (...) (mai multe detalii..)

AVEM PRINTRE CELE MAI MICI TARIFE DIN TARA
(apasa si consulta lista)

CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare

Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, 410202 Oradea, jud. Bihor
CallCenter: 0359 996 (non-stop)
Centrală:
0259 436 909; 0259 436 934; 0259 435 051; 0359 410 204
Secretariat: 0359 410 202
Fax:
0259 432 576

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

 

In calitate de operator licentiat pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, Compania de Apa are drept misiune cresterea satisfactiei utilizatorilor prin servicii de calitate, adaptabilitatea la cerintele acestora si accesul fara discriminare la servicii, toate acestea in conditiile respectarii reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. (mai multe detalii..)