Cetăţenii trebuie să ştie că, potrivit HG nr. 188/2002 care aprobă Norma Tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011 (Art. 6) şi a “ Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare īn municipiul Oradea ” – Capitolul V - Secţiunea 1 – art.152 alin. (1) şi (2), este obligatorie racordarea la reţeaua de canalizare orăşenească.

Art.6 din Hotărārea nr.188/28.02.2002

   (1) Deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte īn care se desfăşoară activităţi socioeconomice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligaţia să se racordeze la reţelele de canalizare ale localităţilor, īn condiţiile prevăzute īn anexa nr. 1 la hotărāre - NTPA-011, astfel:

   a) pentru reţelele existente, pānă la data de 31 decembrie 2003;

   b) pentru reţelele noi, o dată cu punerea īn funcţiune a acestora. Autorităţile locale trebuie să informeze populaţia īn timp util, prin mass-media, care sunt termenele de punere īn funcţiune a noilor reţele.

  (2) Īn situaţia īn care deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte īn care se desfăşoară activităţi socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate - fose septice, puţuri absorbante -, aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o dată cu racordarea la reţelele de canalizare.

        Potrivit, Art. 152 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

(1) Īn municipiul Oradea, localitate īn care există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai īn reţeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) a) Utilizatorii care se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii şi care sunt amplasaţi īn zone unde nu există reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine etanşe vidanjabile sau cu staţie de epurare compactă locală, construite şi exploatate īn condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor competente. Vidanjarea şi evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de către operatorul serviciului de canalizare, fie de către alţi agenţi economici autorizaţi, care au obţinut īn prealabil avizul operatorului privind locul şi condiţiile tehnice de descărcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare. Atāt operatorii economici autorizaţi să presteze serviciul de vidanjare, cāt şi operatorii economici care necesită vidanjare, vor obţine din partea operatorului un aviz de vidanjare şi vor īncheia un contract pentru preluarea apelor uzate rezultate din vidanjări.

(3) Vidanjarea este interzisă īn zonele īn care există realizat un sistem public de canalizare, dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul său de preluare a apelor uzate īn sistemul de canalizare şi s-a angajat că va realiza racordul.

Notă: La baza acestui regulament stau :  

- Legea nr.51 / 2006 “ Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice ”  

- Prevederile din Legea nr.241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

- Ordinul nr.88 / 2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor