Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat RENAR cu Certificat de acreditare nr. LI 764. şi, conform politicii şi obiectivelor sistemului de management al calităţii definite în Manualul Calităţii, s-a stabilit, implementat şi  menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO/IEC 17025:2018  privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări în măsura necesară.

În perioada 18-19.03.2021 a avut loc reevaluarea acreditării din partea Organismului Național de Acreditare RENAR, în urma căruia Laboratorul de Apă Potabilă a obținut reînnoirea acreditării începând cu data de 22.05.2021 pe o perioadă de 4 ani, data expirării acreditării fiind 21.05.2025.

Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat pentru un număr 22 de tipuri de indicatori fizico-chimici și bacteriologici pentru apă potabilă, apă subterană și apă de suprafață, cuprinse în anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 764 cu data emiterii anexei nr. 1 - 31.01.2020.

Pe lângă încercările acreditate, în Laboratorul de Apă Potabilă se mai efectuează un număr de 17 tipuri de indicatori de calitate neacreditați rezultând un număr total de 39 de tipuri de indicatori de calitate.

În cursul anului 2021, Laboratorul de Apă Potabilă şi-a reînnoit înregistrarea în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile în conformitate cu Ordinul nr. 764 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii, obținând Certificatul de Înregistrare nr. 629/14.07.2021 pentru monitorizare de control și prelevare de probe, valabilă timp de 2 ani.

În anul 2021 în cadrul Laboratorului de Apă Potabilă  s-au efectuat analize după cum urmează:

-          Prestări servicii analize apă potabilă, apă subterană sau suprafață pentru clienți externi (agenți economici și persoane fizice) pe bază de comenzi sau contracte: 388 de probe pentru care s-au efectuat un număr 1.954 de determinări pe parametri fizico-chimici și un număr de 674 de determinări pe parametri bacteriologici, servicii pentru care s-au emis facturi în valoare totală de 59.534,78 lei.

-          Pentru asigurarea calității s-a efectuat controlul primar, PC zilnic, diagrame de zero, controlul secundar și controlul terțiar (intercomparare internațională) însumând un număr de 9.119 de determinări pe anul 2021.

-          S-a recoltat un număr de 27 de probe de apă din diferite foraje și s-au efectuat încercări fizico-chimice și bacteriologice pentru identificarea matricei de apă și a potabilității acestora, rezultând un număr total de 621 de determinări.

-          În anul 2021,  în conformitate cu planul de monitorizare operațională şi audit al calităţii apei potabile pentru toată aria de operare a SC Compania de Apă Oradea SA, s-au efectuat  determinări pentru:

·                        Sector captare, tratare apă Oradea,

·                        Compartimentul Mediu,

·                        Sector Rețele Apă Oradea,

·                        Sector Utilități Regionale,

·                        Sucursala Beiuș,

·                        Punct de lucru Tinca.

 

Ţinând cont că apa destinată consumului uman trebuie să fie lipsită de orice microorganisme sau substanţe care prin număr sau concentraţie pot afecta sănătatea publică, în cadrul Companiei de Apă  există un laborator de analize microbiologice, organoleptice şi fizico - chimice. În acest laborator, pe lângă controlul fluxului tehnologic care presupune controlul complet atât al apei brute cât şi cel al apei clorinate pompate în reţeaua de distribuţie, se face şi monitorizarea de control a zonelor de aprovizionare care verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile şi eficienţa procedeelor de tratare, în special dezinfecţia.

Conform cerinţelor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările ulterioare aduse prin Legea 311/2004 şi a Hotărârii 974/2004 - Normă de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, producătorii de apă potabilă au obligaţia de a întocmi anual Programe de monitorizare de control pentru staţiile de tratare, rezervoare şi zone de aprovizionare şi Programe de monitorizare de audit pentru staţiile de tratare şi zone de aprovizionare.

 

Planul de monitorizare conţine:

1.      Program de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare
2.      Program de monitorizare de control la ieşirea din rezervoare
3.      Program de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare
4.      Program de monitorizare de audit pentru staţiile de tratare
5.      Program de monitorizare de audit pentru zonele de aprovizionare

1. Programul de monitorizare de control al apei potabile la staţiile de tratare a fost stabilit în funcţie de sursa de alimentare şi debitul fiecărei staţii.

  • SP1+SP3 au ca sursă de alimentare drenul de la SP1 şi un debit total de 32.900 mc/zi
  • SP2 are ca sursă de alimentare drenul de la SP2 şi un debit de 10.100 mc/zi
  • SP4 are ca sursă de alimentare drenul de la SP4 şi un debit de 24.200 mc/zi

Punct de prelevare

Nr.  standard de probe bacteriologice de prelevat/an

Nr.  standard de probe chimice  de prelevat /an

Staţia de tratare nr.1 + nr.3

365

156

Staţia de tratare nr.2

208

52

Staţia de tratare nr.4

365

104

 

Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru
monitorizarea de control la ieşirea din staţiile de tratare

 

Nr. crt.

Parametri determinaţi

Legea 458 /2002

Parametru

U.M.

Valoare

Metoda de analiză

Parametri bacteriologici

1

 Streptococi fecali

nr./100

0

SR EN ISO 7899-2/04

2

 Clor rezidual total şi liber

mg/l

0.5

STAS 6364 / 78

3

 E. Coli(ca şi coli fecali

nr./100

0

SR EN ISO 9308/04

Parametri chimici şi bacteriologici

1

 Culoare

*

A.C.

SR ISO 7887/97

2

 Gust

*

A.C.

 SR EN 1622/2000

3

 Miros

*

A.C.

SR EN 1622/2000

4

 Turbiditate

UNT

5

SR EN ISO 7027/01

5

 pH

unit de pH

≥6.5;≤9.5

SR ISO 10523/97

6

 Indice de permanganat

mgO2/l

5

SR EN ISO 8467

7

 Amoniu

mg/l

0.5

SR ISO 7150-1/01

8

 Nitraţi

mg/l

50

SR ISO 7890-3/00

9

 Nitriţi

mg/l

0.5

SR ISO 6777/02

10

 Durit. totală

grade germ. minim

min.5

SR ISO 6059/84

11

 Sulfaţi

mg/l

250

Kit HACH

12

 Cloruri

mg/l

250

SR ISO 9297 /01

13

 Sodiu

mg/l

200

-

14

 Conductivitate

ľS/cm la 20şC

2500

SR EN 27888/97

15

 Coliformi totali

nr /100 ml

0

SR EN ISO 9308-1/04

16

 Bacterii la 37şC

nr /cm3

20

SR EN ISO 6222/04

17

 Bacterii la 22şC

nr /100 ml

0

SR EN ISO 6222/04

A.C. - acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

 

2. Programul de monitorizare de control la ieşirea din rezervoarele de apă potabilă

 

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. are trei rezervoare de înmagazinare a apei potabile şi regularizare a presiunii în reţeaua de distribuţie care au următoarele capacităţi:

1.   Rezervorul nr. 1 - 2.000 mc
2.   Rezervorul nr. 2  - 10.000 mc
3.   Rezervorul nr. 3 - 10.000 mc

Compartimentele rezervoarelor 2 şi 3 sunt conectate hidraulic între ele, deci le considerăm o singură sursă de apă.

 

Punct de prelevare

Nr.  standard de probe bacteriologice de prelevat/an

Nr.  standard de probe chimice  de prelevat /an

 Rezervorul nr.1

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 Amestec rezervoare nr.2,3

52(săptămânal)

52(săptămânal)

 

 

Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru
monitorizarea de control la ieşirea din rezervoare

 

Nr.crt.

Parametri determinaţi

Legea 458 /2002 şi Legea 311/2004

Parametru

U.M.

Valoare limită

Metoda de analiză

1

 Streptococi fecali

nr./100 cm3

0

SR EN ISO 7899-2/04

2

 Clor rezidual total şi liber

mg/l

0.25

SR ISO 7393-2/02

3

 E. Coli

nr./100 cm3

0

SR EN ISO 9308 / 04

4

 Coliformi totali

nr /100 cm3

0

SR EN ISO 9308-1/04

5

 Bacterii la 37ºC

nr / cm2

20

SR EN ISO 6222/04

 Bacterii la 22ºC

nr / cm2

100

SR EN ISO 6222/04

6

 Turbiditate

NTU

≤5

SR EN ISO 7027/01

 

3. Program de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare

Pentru că o zonă de aprovizionare reprezintă un teritoriu în care se distribuie apă potabilă, care are aceiaşi presiune, aceleaşi caracteristici ale sistemului de distribuţie, în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ şi punctul de prelevare este reprezentativ pentru întreaga zonă  într-un an, în municipiul Oradea s-a stabilit un număr de patru zone de aprovizionare.

 

Nr. crt.

Zona de aprovizionare

Sursa de alimentare

Nr. consum. / zonă

1.

 Mal drept Crişul Repede

SP1+SP3+rezerv. 2+3

96.155

2.

 Mal stâng Crişul Repede

SP2+SP4

83.458

3.

 str: Piatra Craiului, Cantonului, Sofiei, Emil Isac

Rezervorul nr.1

200

4.

 Comuna Oşorhei

SP4

1000

 

În funcţie de numărul de consumatori  rezidenţi în fiecare zonă de aprovizionare, din tabelele cuprinse în Normele de supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile se stabileşte numărul standard de probe necesare a fi recoltate într-un an.

 

MONITORIZAREA DE CONTROL PENTRU ZONELE DE APROVIZIONARE

 

Punct de prelevare

Nr.  standard de probe bacteriologice prelevate / an

Nr.  standard de probe chimice prelevate / an

 Zona de aprovizionare nr.I

230

104

 Zona de aprovizionare nr.II

200

104

 Zona de aprovizionare nr.III

12

4

 Zona de aprovizionare nr.IV

12

6

 

Deoarece zonele de aprovizionare nr. I şi nr. II sunt extinse ca suprafaţă, s-au stabilit împreună cu D.S.P. - Igiena mediului, câte 12 puncte de prelevare pentru fiecare zonă.

 

            Pentru zona de aprovizionare nr. I (mal drept) au fost stabilite următoarele 12 puncte de prelevare :

 

Nr. crt.

Adresa

Punct de recoltare

1.

 str. Matei Corvin

 Real 2

2.

 str. Bihorului

 S.C. Arnos

3.

 Piaţa Rogerius

 robinet piaţă

4.

 Şoseaua Borşului

 S.C. Scorpion - cafe bar

5.

 B-dul Dacia

 Pensiunea Venus

6.

 Str. republicii

 Spital CFR

7.

 str. Izvorului - spălătorie spital T.B.C.

 spălătorie spital T.B.C.

8.

 str. Louis Pasteur

 Spitalul nr. 6

9.

 Gara Episcopia

 Gara Episcopia

10.

 str. M. Eminescu

 Administraţia taberelor

11.

 Piaţa Decebal

 robinet piaţă

12.

 Str. Petru Rareş

 Sediu reţele Compania de Apă

 

          Pentru  zona de aprovizionare nr. II (mal stâng) au fost stabilite următoarele 12 puncte de prelevare:

 

Nr. crt.

Adresa

Punct de recoltare

1.

 str. Cazaban

 robinet piaţă

2.

 str. Calea Clujului

 Mag Metro

3.

 str. Meşteşugarilor

 Pensiunea Ardealul

4.

 str. Ogorului

 Real 1

5.

 Piaţa Mare

 robinet piaţă

6.

 str. Armatei Române

 Cimitirul Rurikovcski

7.

 str. Decebal

 Staţia Peco OMV

8.

 str. Războieni

 Staţia Peco Rompetrol

9.

 str. Leonardo da Vinci

 Braseria Salca

10.

 Str. Nufărului

 Complexul Lotus

11.

 str. Calea Clujului

 Staţia Petrom

12.

 Str. Duiliu Zamfirescu

 Sediu Compania de Apă

 

        Pentru zona de aprovizionare nr. III a fost stabilit un punct de prelevare:

 

1.

 str. Piatra Craiului

 nr. 12 - A.B.C.

 

        Pentru zona de aprovizionare nr. IV a fost stabilit un punct de prelevare:

1.

 comuna Oşorhei

 ultima cişmea stradală

 

Pe lângă aceste programe de monitorizare de control a calităţii apei  pentru anul 2010 s-a încheiat un contract pentru monitorizarea de audit cu Direcţia de Sănătate Publică Bihor.

La 24 de ore de la remedierea avariilor survenite pe reţeaua de distribuţie, se prelevează probe de apă care sunt analizate în cadrul laboratorului pentru a controla efectul dezinfecţiei locale din  conducta avariată.

În pagina "Informaţii clienţi" se poate vizualiza buletinul săptămânal privind analiza calităţii apei potabile furnizate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 

Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru
monitorizarea de control la consumator  

 

Nr. crt.

Parametri determinaţi

Legea 458 /2002 şi Legea 311/2004

Parametru

U.M.

Valoare limită

Metodă de analiză

  Parametri bacteriologici

1

 Streptococi fecali

nr./100 cm3

0

 SR EN ISO 7899-2/04

2

 Clor rezidual total şi liber

mg/l

0.25

 SR ISO 7393-2/02

3

 Coliformi totali

nr /100 cm3

0

 SR EN ISO 9308-1/04

4

 E. Coli

nr./100 cm3

0

 SR EN ISO 9308 / 04

  Parametri chimici

1

 Culoare

*

A.C.

 SR ISO 7887/97

2

 Gust

*

A.C.

 SR EN 1622/2000

3

 Miros

*

A.C.

 SR EN 1622/2000

4

 Turbiditate

NTU

≤5

 SR EN ISO 7027/01

5

 pH

unit de pH

≥6.5;≤9.5

 SR ISO 10523/97

6

 Indice de permanganat

mgO2/l

5

 SR EN ISO 8467

7

 Amoniu

mg/l

0.5

 SR ISO 7150-1/01

8

 Nitraţi

mg/l

50

 SR ISO 7890-3/00

9

 Nitriţi

mg/l

0.5

 SR ISO 6777/02

10

 Durit. totală

grade germ. minim

min.5

 SR ISO 6059/84

11

 Conductivitate

µS/cm la 20ºC

2500

 SR EN 27888/97

 

A.C. - acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

 

ANALIZE  TERŢI

 

Laboratorul de Apă Potabilă efectuează contra cost analize pentru apa potabilă pentru persoane fizice sau persoane juridice care doresc să-si analizeze apele din propriile fântâni, puţuri, etc. Cei interesaţi se vor adresa Compartimentului SSM Calitate Mediu pentru comunicarea condiţiilor de prelevare, preţul şi modalitatea de plată. Preţurile pentru fiecare indicator de calitate au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă.

 

  • Laboratoare de încercări fizico-chimice pentru apa uzată

Monitorizarea calităţii apei uzate în S.C. Compania de Apă Oradea S.A. se face în Laboratorul de Apă uzată unde se monitorizează calitatea apei pe fluxul de epurare şi la evacuarea în emisar precum şi calitatea apei uzate evacuate în sistemul de canalizare şi staţia de epurare. Frecvenţa de monitorizare şi indicatorii de calitate monitorizaţi sunt cei impuşi prin Autorizaţia de mediu, prin Autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin legislaţia aplicabilă în domeniu. Laboratorul de încercări efectuează contra cost analize fizico-chimice pentru terţi (agenţi economici sau persoane fizice), detalii privind condiţiile de prelevare, preţurile şi modalităţile de plată fiind disponibile la Comp. Mediu - Calitate.

Laborator Apă Uzată este acreditat RENAR, conform Certificatului de acreditare nr. LI 764. În 18-19 martie 2021, a fost efectuată de către RENAR evaluarea de reînnoire a acreditării pentru un nou ciclu 2021-2025, conform cerintelor noii versiuni a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. Toate cerințele au fost indeplinite, fiind emis, de către RENAR Certificatul de acreditare pentru noul ciclu.

S-a realizat tranziția la noua versiune a standardului, incă din 2019, condiție obligatorie în vederea menținerii acreditării. În cadrul Laboratorului se efectuează determinări pentru un număr de 31 tipuri de indicatori pentru apă uzată şi 7 tipuri de indicatori pentru nămoluri.  

  • Condiţii de calitate

Contractul negociat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cu clienţii săi este unul complex care presupune o serie de drepturi şi obligaţii atât pentru operator cât şi pentru utilizator. Agenţii economici, beneficiari ai serviciilor oferite de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. au, printre altele, o serie de obligaţii referitoare la calitatea apei uzate deversate în canalizare: asigurarea condiţiilor de prelevare a probelor, recunoaşterea probelor recoltate prin semnarea Raportului de prelevare ape uzate, asigurarea condiţiilor de descărcare prevăzute de operator, respectarea condiţiilor maxime admise la evacuare, asumarea penalităţilor pentru depăşirile înregistrate la parametrii de calitate.

În ceea ce priveşte apa uzată, pe lângă contractul de apă-canal, Compania de Apă a impus obţinerea avizului de vidanjare şi încheierea unui contract de preluare apă uzată pentru controlul şi monitorizarea calităţii apelor uzate provenite din activităţi de vidanjare. Acest tip de contract se adresează agenţilor economici care vidanjează şi transportă ape uzate şi agenţilor economici neracordaţi la reţeaua de canalizare sau care colectează ape uzate în bazine vidanjabile.

  • Monitorizarea industriilor

Programul de monitorizare al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cuprinde aproximativ 100 de agenţi economici cu o gamă diversă de activitate, acoperind întregul spectru economic al municipiului: ind. alimentară şi farmaceutică, zootehnie,  ind. textilă şi a pielăriei, tăbăcării şi prelucrarea blănurilor, ind. de prelucrare a materialelor, ind. chimică, ind. petrochimică, ind. materialelor de construcţii , transporturi, carburanţi, benzinării,  spălătorii auto, curăţătorii şi spălătorii textile, servicii urbane, servicii hoteliere, comerţ etc. În funcţie de profilul de activitate, de încărcarea apelor evacuate, de nocivitatea poluanţilor evacuaţi agenţii economici sunt monitorizaţi bilunar, lunar, trimestrial.

Agenţii economici cu risc poluator major sunt monitorizaţi cu frecvenţă sporită. Acest program de control al calităţii apei evacuate în sistemul de canalizare este perfecţionat şi extins în scopul prevenirii unor situaţii extreme în ceea ce priveşte capacitatea de epurare a apelor uzate şi implicit poluarea emisarului Crişul Repede.
Rezultatele monitorizării sunt centralizate de către Comp. Mediu - Calitate şi agenţii economici care au înregistrat depăşiri la parametrii de calitate suportă penalităţile conform H.G. 472/2000 şi O.U. 107/2002.

Începând cu luna iunie 2005 Compania de Apă aplică principiul poluatorul plăteşte care constă în perceperea unor tarife suplimentare pentru serviciile de canalizare-epurare acelor agenţi economici care prin apele uzate evacuate s-au dovedit a fi poluatori sau potenţial poluatori. Tarifele suplimentare au fost aprobate de către Consiliul Local prin HCL 393/31.05.2005 şi se aplică diferenţiat pe grupe de risc de poluare stabilite în funcţie de poluanţii prezenţi în apele uzate evacuate caracteristice activităţii desfăşurate de agenţii economici. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare este descris în Normele de aplicare a principiului poluatorul plăteşte aprobate prin HCL 932/22.12.2005.

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor