Forma actuală de organizare şi obiectul de activitate al companiei - alimentare cu apă potabilă, preluare şi epurare ape uzate - este rezultatul unor etape îndelungate de transformări impuse odată cu dezvoltarea municipiului Oradea, având următoarele repere în timp:

1895 - se pune în funcţiune prima sursă de alimentare centralizată cu apă potabilă, amplasată pe locul actualei Staţii de Pompare nr. 3, un rezervor de stocare al apei cu un volum de 2.000 mc. şi reţelele de distribuţie aferente.

1910 - se consemnează execuţia primelor reţele de canalizare şi a Staţiei de Epurare mecano-biologică.

1912 - se pune în funcţiune a doua staţie de pompare a apei potabile - Staţia de Pompare nr. 2 - şi noi reţele.  

1938 - 1 ianuarie - activitatea de alimentare cu apă şi canalizare se desfăşoară în cadrul Intreprinderii Comunale Oradea (I.C.O.) - Regia Publică Comercială. 

1948 - se reutilează prima uzină de apă - Staţia de Pompare nr. 3. 
 
1950 - se montează primul aparat de clorinare la Staţia de Pompare nr. 2.

1963 - se dă în funcţiune Staţia de Pompare nr. 1 şi noi reţele de transport şi distribuţie, dezvoltându-se totodată şi Staţia de Epurare.

Investiţiile însemnate făcute în construcţia de locuinţe, impun atât lucrări de sporire a capacităţii de captare a apei potabile la Staţia de Pompare nr. 1 cu reţelele de distribuţie aferente, cât şi noi staţii de hidrofor.

1973 - prin unificarea Intreprinderii Comunale Oradea, Intreprinderii de Locuinţe şi Localuri Oradea cu alte unităţi prestatoare de servicii de gospodărie comunală şi locativă din municipiu şi judeţ, ia fiinţă Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă Bihor (I.J.G.C.L.Bihor), cele două activităţi - apă-canal şi termoficare - devenind secţii distincte în cadrul acesteia.

1976 - se pune în funcţiune o nouă capacitate de stocare a apei potabile - 2 rezervoare a 10.000 mc. fiecare.

1979 - se dă în exploatare Staţia de Pompare nr. 4, având ca sursă de apă stratul freatic şi bazinele de îmbogăţire a acestuia.  

1985 - se pune în funcţiune Staţia de Pompare nr. 5, având ca sursă apa de suprafaţă  preluată din Crişul Repede şi noi capacităţi la Staţia de Epurare.

1991 - Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă Bihor (I.J.G.C.L.Bihor) se reorganizează şi astfel în municipiul Oradea ia naştere Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă (R.A.G.C.L. Oradea), structurată pe 3 secţii: Secţia Apă-Canal, Secţia Termoficare şi Secţia Fond Locativ.1993 - se pune în funcţiune o nouă capacitate de captare a apei la Staţia de Pompare nr. 5 şi demarează modernizarea treptei biologice la Staţia de Epurare.  

1996 - R.A.G.C.L. Oradea se reorganizează prin desprinderea Secţiei Fond Locativ şi devine Regia Autonomă APATERM Oradea - cu Secţia Apă-Canal şi Secţia Termoficare.

1999 - încep lucrările de reabilitare a staţiilor de hidrofor şi a sistemului secundar de distribuţie a apei, contorizarea la nivel de consumatori (scară de bloc) şi monitorizarea parametrilor de distribuţie a apei potabile - lucrări finanţate cu credite acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.).

2003 - prin hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 24.04.2003 se înfiinţează Regia Apă-Canal Oradea ca urmare a predării distribuţiei energiei termice de la R.A. Apaterm Oradea la S.C. Electrocentrale Oradea.

2006 - În 01.03.2006 se înfiinţează S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

2009 -  Începând cu data de 01.07.2009, SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA devine operator regional, acţionariatul companiei se modifică prin acceptarea a 8 (opt) noi unităţi administrativ-teritoriale ca acţionari ai SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA. Noii acţionari sunt Consiliile Locale ale comunelor: Borş, Cetariu, Girişu de Criş, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Sînmartin şi Sîntandrei.
        -  Prin semnarea în data de 11.09.2009 a CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNI SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APAREGIO” în calitate de Autoritate Delegantă şi respectiv SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA în calitate de Operator, SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îndeplineşte criteriile necesare pentru crearea operatorului regional.

2017 - Compania de Apă Oradea, cu o experienţă de peste 120 ani în domeniul alimentării cu apă, exploatează în prezent următoarele capacităţi:

-          Staţii de captare - tratare – pompare apă potabilă : 8 staţii, din care în Oradea – 5 staţii cu o capacitate totală de  2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;

-          Reţele de transport şi distribuţie apă 1.186 km, din care :

o   683 km  - în mediul urban (606 km – Oradea)

o   503 km - în mediul rural

-          Branşamente apă: 44.800 buc. , din care :

o   28.510 buc  - în mediul urban (25.784 buc – Oradea)

o   16.290 buc - în mediul rural

-          Staţii de repompare apă potabilă:  131 staţii, din care în Oradea 82 de staţii de hidrofor pentru apă potabilă;

-          Reţele canal menajer 660 km, din care:

o   514 kmîn mediul urban (475 km– Oradea)

o   146 km în mediul rural

-          Reţele canal pluvial 362 km – Oradea, 16 km.- Beius, Sinmartin- 5 km.

-          Racorduri canal menajer: 30.649 buc.

o   25.169 buc în mediul urban (22.634 buc – Oradea)

o   5.480 buc în mediul rural

-          Staţii de pompare în sistemul de canalizare 93 statii din care in Oradea: 29 staţii de pompare ape uzate şi 8 staţii de pompare ape pluviale

-          Staţii de epurare - 4, din care staţia de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate de 2.200 l/s.


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor