Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene  şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal. Protecţia persoanelor fizice īn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prelucrează datele clienților cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră īn legătură cu serviciile prestate de către Compania de Apă Oradea.

Vă aducem la cunoștință că informaţiile īnregistrate sunt destinate utilizării de către Compania de Apă Oradea īn vederea onorării serviciilor contractate cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face  īn mod legal, echitabil şi transparent, asigurāndu-se  securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia īmpotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi īmpotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
Datele cu caracter personal ale clienților pot fi comunicate la cerere și către autorităţi publice centrale și locale, instituții de verificare și control, auditori externi si alţi consultanţi sau furnizori / prestatori de servicii precum și băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către Compania de Apă Oradea.

Refuzul dvs. de a pune la dispoziția operatorului aceste date imperios necesare īn identificarea părții contractuale, duce la imposibilitatea īncheierii unui contract valabil și valid, de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice īn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a numit un responsabil cu protecția datelor. Responsabilul cu protecția datelor asigură īn mod independent aplicarea internă a regulamentului 679/2016.

Contact responsabil cu protecția datelor īn cadrul S.C. Compania de Apă Oradea S.A.:
        Adresa e-mail :
dpo@apaoradea.ro,
        Telefon : 0259 436 909 - interior 149
 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor