COMPANIA de APĂ Oradea a implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat (SMI) compus din: Sistemul de Management al Calităţii, Sistemul de Management de Mediu, Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.

Structura documentară a sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională, care surprinde principiile şi dezideratele în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii/securităţii în muncă la care Compania de Apă Oradea a aderat este complexă compunându-se din:

·        Politica integrată

·        Manualul de Management Integrat

·        Proceduri de sistem: proceduri generale de management; proceduri specifice de mediu; proceduri specifice sănătate şi securitate ocupaţională

·        Proceduri operaţionale şi Instrucţiuni de Lucru pentru reglementarea proceselor de bază şi a principalelor activităţi pe compartimente/sectoare de activitate.

La nivelul structurilor funcţionale ale Companiei de Apă (sucursală, punct de lucru, sectoare, compartimente) sunt stabilite şi implementate procesele SMI, este organizată şi supravegheată activitatea de aplicare şi menţinere a prevederilor SMI referitoare la fiecare activitate, este asigurat cadrul necesar instruirii personalului privind importanţa SMI şi cerinţele SMI în raport cu activitatea desfăşurată.

 SC COMPANIA de APĂ Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001:2015; sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform ISO 45001:2018. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu.

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor