COMPANIA de AP
Ă Oradea a implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat (SMI) compus din: Sistemul de Management al Calităţii, Sistemul de Management de Mediu, Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale.
Structura documentară a sistemului de management integrat calitate – mediu – securitate şi sănătate ocupaţională, care surprinde
principiile şi dezideratele în domeniul calităţii, mediului şi securităţii/sănătăţii în muncă la care Compania de Apă Oradea a aderat este complexă compunându-se din:
·  Politica integrată
·  Manualul de Management Integrat
· Proceduri de sistem: proceduri generale de management; proceduri specifice de mediu; proceduri specifice securitate şi sănătate ocupaţională

· Proceduri operaţionale şi Instrucţiuni de Lucru pentru reglementarea proceselor de bază şi a principalelor activităţi pe compartimente/sectoare de activitate.

La nivelul structurilor funcţionale ale Companiei de Apă (secţii, sectoare, departamente, compartimente) sunt stabilite şi implementate procesele SMI, este organizată şi supravegheată activitatea de aplicare şi menţinere a prevederilor SMI referitoare la fiecare activitate, este asigurat cadrul necesar instruirii personalului privind importanţa SMI şi cerinţele SMI în raport cu activitatea desfăşurată.
      SC COMPANIA de APĂ Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015; sistemul de management de securitate şi sănătate ocupaţională conform OHSAS 18001:2008. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de securitate şi sănătate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu.

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor