Art. 10. (1) Data/perioada citirii contorului se comunică prin mass-media locală.

            (2) Data emiterii facturii este ultima zi a fiecărei luni.

Art. 11. Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate īn reţeaua publică de canalizare se va face astfel:

I) Cantitatea de apă potabilă furnizată se stabileşte: (metoda de calcul se trece īn anexă)

            (1) pe baza indicaţiilor contorului montat īn căminul de branşament, īn cazul branşamentelor care deservesc un singur utilizator;

            (2) pe baza indicaţiilor contoarelor de separări de consum, īn cazul branşamentelor care deservesc condominii īn care toţi beneficiarii de servicii din condominiu şi-au executat separări de consum;

 (3) pe baza indicaţiilor contoarelor de branşament şi a celor de separări de consum, īn cazul branşamentelor care deservesc condominii īn care doar o parte din beneficiarii de servicii din condominiu şi-au executat separări de consum; īn această situaţie cantităţile de apă facturate se stabilesc astfel:

a) pe baza indicaţiilor contoarelor de separări de consum,  pentru cei care şi-au executat separări de consum;
b)
pe baza diferenţei dintre cantitatea īnregistrată pe contorul de branşament şi suma cantităţilor īnregistrate pe contoarelor de separări de consum, pentru cei care nu şi-au executat separări de consum şi pentru care se īncheie un singur contract cu operatorul, pānă la finalizarea lucrărilor de mutare a contorului de branşament pe distribuitor
c) pe baza cantităţii īnregistrate de contorul de branşament montat pe distribuitor, pentru cei care nu şi-au executat separări de consum, şi pentru care se īncheie un singur contract cu operatorul.

 (4) Īn cazurile 1, 2 şi 3, operatorul asigură citirea contoarelor periodic, o dată la trei luni. Timp de două luni consecutive, facturarea lunară a consumului se poate face:

a)  īn baza indexului comunicat de către utilizator
b)
estimativ - pe baza mediei consumului facturat in ultimele trei luni, urmānd ca īn cea de-a treia lună, prin citirea de către operator a contorului de branşament/separare de consum să se facă regularizarea dacă este cazul.

(5) Īn cazurile 1, 2 şi 3, dacă utilizatorii sunt dotaţi cu echipamente de monitorizare a consumurilor, cantităţile de apă facturate lunar se stabilesc estimativ pe baza indicaţiilor integratorului care īnregistrează impulsurile de volum transmise de la contorul de branşament. Periodic, o dată la trei luni, se va face şi citirea contorului de branşament, pentru efectuarea unor eventuale regularizări dacă este cazul.

     (6) La citirea contorului de branşament/separare de consum, se va consemna indexul contorului īn fişa de evidenţă a utilizatorului, care poate fi semnată de utilizator. Īn cazul īn care din motive obiective operatorul nu are acces pentru citirea contorului, facturarea se va face estimativ pānă la crearea condiţiilor de citire a contorului de branşament/ separare de consum.

(II) Cantitatea de apă preluată īn reţeaua de canalizare, se stabileşte astfel: (metoda de calcul se trece īn anexă)

(1) A) pe baza contorului de racord montat pe evacuarea īn sistemul public de canalizare avānd caracteristicile prevăzute īn anexa nr. 1;

B) īn cazul īn care nu există contor de racord:

1) 100% din volumul de apă potabilă facturat, pentru utilizatorii casnici, instituţii şi operatorii economici care nu īnglobează apa īn produsul finit;

2) egală cu cantitatea de apă consumată, din care se scade cantitatea de apă rămasă īnglobată īn produsul finit stabilită conform breviarului de calcul anexat la contract şi precizat īn anexa nr. 2, pentru operatorii economici care īnglobează apa īn produsul finit;

3) 100% din cantitatea īnregistrată de contorul montat pe sursa proprie, avānd caracteristicile prevăzute īn anexa nr. 1;

4) 100% din volumul de apă stabilit īn sistem pauşal pentru apa provenită din sursă proprie pentru utilizatorii casnici conform anexei nr.2;

C) Pentru utilizatorii care evacuează īn reţeaua publică de canalizare ape uzate termic, 100% din cantitatea de apă citită pe contorul montat pe branşamentul de apă geotermală avānd caracteristicile prevăzute īn anexa nr.1.

● Īn cazul contoarelor montate pe surse proprii şi a contoarelor montate pe branşamentele de apă geotermală,  operatorul asigură citirea contoarelor periodic, o dată la trei luni.

Timp de două luni consecutive, facturarea lunară a consumului se poate face:

- īn baza indexului comunicat de către utilizator;
- estimativ - pe baza mediei consumului facturat in ultimele trei luni; urmānd ca īn cea de-a treia lună, prin citirea de către operator a contorului să se facă regularizarea dacă este cazul.

            ● La citirea contoarelor de racord, a contoarelor montate pe surse proprii şi a contoarelor montate pe branşamentele de apă geotermală, se va consemna indexul contorului īntr-un proces verbal sau īn fişa de evidenţă a utilizatorului.

  (2) Īn situaţia īn care se constată existenţa unei avarii pe reţeaua interioară a utilizatorului īn urma căreia apa s-a scurs īn sol fără a fi preluată de sistemul de canalizare, se va īncheia un act de constatare semnat de reprezentanţii īmputerniciţi ai ambelor părţi. Cantitatea de apă uzată facturată se va determina ca fiind media cantităţilor facturate la canal īn ultimele 3 luni anterioare avariei.

  (3) Īn cazul utilizatorilor care şi-au montat contor pe racordul de evacuare ape uzate şi meteorice ce debuşează īn reţea unitară, cantitatea de apă īnregistrată pe contorul de racord se va factura integral la tariful de canal menajer şi nu se va mai factura prestaţia de colectare a apelor meteorice.

III) Īn cazul īn care un utilizator este racordat la reţeaua publică de canalizare care funcţionează īn sistem unitar sau divizor, se va factura şi apă meteorică. Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată īn reţeaua de canalizare se determină prin īnmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-2 :2006, şi anume:

            - 0,9 – pentru īnvelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi din beton

            - 0,12 – pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole (cultivate)

utilizānd relaţia de calcul analitic: Qm = (S1 x 0,9 + S2 x 0,12)  x k,

unde:

Qm = cantitatea de apă meteorică lunară

S1 = suprafaţa aferentă īnvelitorilor de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi teraselor asfaltate şi pavajelor din asfalt şi din beton

S2 = suprafaţa aferentă terenurilor de sport, grădinilor, incintelor şi curţilor nepavate, terenurilor agricole (cultivate)

k = cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii.

Art. 12. (1) Īn cazurile īn care contoarele de branşament/separare de consum sunt defecte, sau sunt demontate īn vederea verificării metrologice, calculul consumului de apă pentru perioada cuprinsă de la data ultimei citiri īnaintea demontării/constatării defecţiunii pānă la data montării unui contor funcţional şi verificat metrologic - se face pe baza mediei zilnice stabilită pentru perioada cuprinsă īntre două citiri consecutive ale contorului de branşament/separare de consum, citiri efectuate īn perioada īn care contorul a funcţionat normal.

 (2) Īn cazurile īn care contoarele de branşament/separare de consum sunt defecte din vina utilizatorului sau utilizatorul aduce orice fel de modificări la schema de montaj a echipamentului de măsură care stă la baza facturării, cantitatea facturată pentru perioada cuprinsă īntre ultima citire dinaintea constatării deficienţei şi pānă la remedierea acesteia, va fi determinată īn baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă īn sistem pauşal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor īn vigoare, la care se adaugă, separat, cheltuielile justificate aferente īnlocuirii acestuia.

(3) Īn situaţiile īn care contorul de facturare a fost declarat „respins” la verificarea metrologică, recalcularea facturii contestate se face pe baza mediei zilnice stabilită pentru perioada cuprinsă īntre două citiri consecutive ale contorului de branşament/separare de consum, citiri efectuate īn perioada īn care contorul a funcţionat normal. Recalcularea consumului se va face īncepānd cu factura anterioară datei depunerii reclamaţiei.

(4) La schimbarea contorului īn vederea reparării sau verificării metrologice periodice, operatorul are obligaţia de a anunţa titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare despre operaţiunea respectivă, cu cel puţin 24 de ore īnainte de ora la care este programată acţiunea şi vor completa un document īn care sunt trecute cel puţin:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) datele de identificare şi indexul contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

e) datele de identificare şi indexul contorului ce se montează;

f) seria sigiliului cu serie unică de identificare;

g) datele de identificare a persoanei care a realizat īnlocuirea.

(5) Īn cazul echipamentelor de măsurare care nu sunt īn patrimoniul operatorului, dar care servesc la calculul facturilor de apă şi de canalizare, operatorul are dreptul să someze utilizatorul īn vederea verificării sau īnlocuirii ori de cāte ori consideră că este cazul, utilizatorul fiind obligat să dea curs somaţiei. Īn cazul īn care nu se dă curs solicitării operatorului, acesta are dreptul să sisteze prestaţia.

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor