SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 11.12.2017 / 12.12.2017 şi marţi spre miercuri 12.12.2017 / 13.12.2017, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:

·         luni spre marţi 11.12.2017 / 12.12.2017, în intervalul orar 22:00 şi 06:00 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede ( cu excepţia zonelor din Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal );

·         marţi spre miercuri 12.12.2017 / 13.12.2017, în intervalul orar 22:00 şi 06:00 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede din zonele Cartierelor Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal.

        Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       

        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 20.11.2017 / 21.11.2017 şi  marţi spre miercuri 21.11.2017 / 22.11.2017, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program: 

Ř  luni spre marţi 20.11.2017 / 21.11.2017, în intervalul orar 22:00 şi 05:00 vor fi afectaţi următorii consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor:

STAŢIE HIDROFOR STRĂZI ARONDATE
101 Aluminei, B-dul Dacia
106 B-dul Dacia, Iza, Spartacus
123 Sovata
125 Aluminei, Tuşnadului
126 Târnavelor, Aluminei, Călinescu, Progresului
127 Progresului, Aluninei, Carpaţi, C-tin Brâncuşi
130 Podului, B-dul Dacia
136 Sovata, Tr. Grozăvescu, Aluminei
210 Petofi Sandor
215 Calea Republicii ( blocuri, Spital CFR)
404 Gen.Berthelot, Gen. Magheru
407 Gen. Magheru, Louis Pasteur
409 Parcul Traian, Gen. Magheru
610 Sovata, Dobreştilor, Progresului, Doina, N. Bălcescu, B-dul Decebal, Vasile Conta
611 B-dul Decebal, B-dul Dacia, C. Negruzzi, Doina, N. Bălcescu
612 B-dul Decebal, B-dul Dacia, Alex. Odobescu, Doina, Vasile Conta
SH Pasteur Cartier Nicolae Iorga, George Doja, Louis Pasteur

 

Ř  marţi spre miercuri 21.11.2017 / 22.11.2017, în intervalul orar 22:00 şi 05:00 vor fi afectaţi următorii consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor:

STAŢIE HIDROFOR STRĂZI ARONDATE
103 Posada, Şelimbărului, Aleea Rogerius
104 Transilvaniei, Iza, Complex Master, Hotel Melody
105 Călugăreni, Aleea Rogerius, Sulfinei
110 Italiană, Aleea Rogerius, Podului
111 Bernard Shaw, Italiană, Podului
112 Călugăreni, Transilvaniei, Bernard Shaw
113 Mihail Sadoveanu, Pascal, Moldovei, Predeal
114 B-dul Ştefan cel Mare, Milcovului
115 Moldovei, Locomotivei, Lacul Roşu
116 Transilvaniei, B-dul Ştefan cel Mare, Mehedinţi
117 Transilvaniei, B-dul Ştefan cel Mare, Theodor Speranţia
118 Moldovei, Bârsei, Traian Lalescu
119 Ep. Ioan Suciu, Spartacus
120 Bârsei, Traian Lalescu, Theodor Speranţia
121 Lacul Roşu, Moldovei, Galileo Galilei, Corneliu Coposu
124 Corneliu Coposu, Sadoveanu, Moldovei, Galileo Galilei
128 Transilvaniei, B-dul Ştefan cel Mare, Flamarion
202 Menumurut, P-ţa Creangă, B-dul Dacia, Doinei
209 P-ţa Bucureşti, Săvineştilor, Berzei
218 Corneliu Coposu, Lacul Roşu, Moldovei, Olimpiadei
303 Policlinica nr.1, General Magheru, Cartier Oncea, Cartier Soarelui
411 Parcul Traian
- Cartier Episcopia, Calea Borşului ( inclusiv Parc Industrial )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       

            Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

            Precizăm faptul că, la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, astfel încât, pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent. 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de marţi 14.11.2017, datorită lucrărilor de execuţie a unui nou branşament de apă pe strada Moscovei, lucrare executată de către antreprenorul SC GLOBAL SERV SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09:00 şi 17:00. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Moscovei, Teatrului, Academiei şi George Bariţiu.

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

 S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A. organizează în data de  27.11.2017,  ora 12:00  la sediul companiei din strada  Duiliu Zamfirescu nr.3, LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE  pentru valorificarea următoarelor mijloace fixe scoase din funcţiune:    

Nr. crt DENUMIREA MIJLOC FIX UM/

BUC.

An fabricatie Pret de strigare lei fara TVA/buc.
1 Autocamioneta Dacia 1307              BH 50 RAO 1 2004 2.769,00
2 Autocamioneta Peugeot                    BH 11 RAO 1 2000 13.270,00
3 Autocamioneta Peugeot                   BH 12 RAO 1 2000 13.270,00
4 Autocamioneta Peugeot                   BH 14 RAO 1 2000 13.270,00
5 Autocamion eta Dacia 1307              BH 18 RAO 1 2002 9.252,00
6 Autocamioneta cu cabina dubla        BH 22 RAO 1 2003 20.534,00
7 Autocamioneta cu cabina dubla       BH 25 RAO 1 2003 57.495,00
8 Autocamioneta cu cabina dubla       BH 23 RAO 1 2003 49.282,00
9 Dacia duble cab                                BH 53 RAO 1 2005 12.349,00
10 Autocamioneta Dacia 1307              BH 19 RAO 1 2002 771,00
11 Autoturism Renault Laguna             BH 01 RAO 1 2004 62.579,00

        Mijloacele fixe scoase la LICITATIE pot fi văzute la S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A. - SECTOR TRANSPORT – MECANIZARE,  CALEA BORSULUI  NR.22 F,  persoana de contact ing. POCA  Zoltan, telefon : 0728 / 856807,  între orele 7:30 – 15:30.
        La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice române sau străine, care au depus la sediul organizatorului licitaţiei următoarele documente:
    Dovada   achitării taxei de participare la licitaţiei in valoare  100,00 lei + TVA ( nerambursabilă )
-          Dovada  achitării taxei de garanţie  în valoare de 10% din preţul de pornire al mijlocului fix licitat, care în cazul neadjudecării se va restitui. 

Pentru persoanele juridice
-          Copia de pe certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerţului,  pentru persoanele juridice române, iar pentru cele străine dovadă a existentei legale.
-          Copie CUI.
-          Scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca română.
-          Declaraţie pe propria răspundere că nu se afla în reorganizare sau faliment.

-         
Delegaţie de împuternicire pentru reprezentanţii persoanelor juridice care vor participa la licitaţie si cartea de identitate.

Pentru persoanele fizice
-          Copie după actul de identitate.
-          Cazier judiciar. 

         Taxa de participare la licitaţie în valoare de  100,00 lei  + TVA ( nerambursabilă) şi taxa de garanţie ( 10% din preţul de strigare ) se  va achita în numerar la casieria companiei pana la data de   26.11.2017, ora 10:00.
         In cazul neadjudecării acestor mijloace fixe la data sus menţionată, licitaţia se va repeta în zilele de 04.12.2017 şi 11.12.2017,   la aceeaşi oră.
         Orice informaţii suplimentare se pot obţine la sediul companiei din strada Duiliu Zamfirescu nr.3, telefon 0259/436909 - interior Compartimentul Achiziţii publice.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de marţi 10.10.2017, datorită lucrărilor de execuţie a unui nou branşament de apă pe strada Roman Ciorogariu, lucrare executată de către antreprenorul SC GLOBAL SERV SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Roman Ciorogariu.

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 09.10.2017 / 10.10.2017 şi  marţi spre miercuri 10.10.2017 / 11.10.2017, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:

·         luni spre marţi 09.10.2017 / 10.10.2017, în intervalul orar 2200 şi 1500 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede ( cu excepţia zonelor din Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal );

·         marţi spre miercuri 10.10.2017 / 11.10.2017, în intervalul orar 2200 şi 1500 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede din zonele Cartierelor Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal.

        Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       
         Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza localităţilor Băile Felix şi Cordău că, în noaptea zilei de luni spe marţi 28.08.2017 / 29.08.2017, în intervalul orar 23.00 - 03.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de intercalare a unei noi reţele de alimentare cu apă în localitatea Băile Felix, lucrare executată de către antreprenorul SC AQUARANIA SRL.

           Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.

           Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent. 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. vă aduce la cunoştinţă că, în ziua de marţi 22.08.2017 datorită lucrărilor de deviere a magistralei de alimentare cu apă Dn 250 mm, de la intersecţia străzilor Republicii cu strada General Gheorghe Magheru, lucrare executată de antreprenorul S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L., furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 08.00 şi 20.00 pe străzile: Republicii, Gheorghe Doja, Louis Pasteur, Calea Adevărului cu toate străzile adiacente acestora. Totodată, sunt afectaţi şi consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH Spitalului, SH 215, SH 404, SH 407, SH 409 şi SH 411.   

Staţie hidrofor Străzi afectate
Spitalului Cartier Nicolae Iorga, Cartier Oncea, Cartier Soarelui, Gheorghe Doja, Louis Pasteur
215 Calea Republicii ( blocuri, Spital CFR )
404 General Berthelot, General Magheru
407 General Magheru, Louis Pasteur
409 Parcul Traian, General Magheru
411 Parcul Traian

  Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă clienţii că, în ziua de luni 14.08.2017 şi marţi 15.08.2017, nu se vor desfăşura activităţile de relaţii cu publicul, contracte, încasarea facturilor şi registratura din cadrul Agenţiei Comerciale, aceasta fiind închisă.

         Clienţii pot achita facturile de apă – canal la sucursalele băncilor partenere BRD, BCR, Bancpost, Banca Transilvania, Veneto Banca România, Raiffeisen Bank, Pireus Bank, Alpha Bank şi CEC Bank sau la magazinele partenere Pay-Point.

         Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi asigurate permanent în această perioadă, iar sesizările vor fi preluate de către Dispeceratul central al companiei, telefonic, la numerele 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 10.08.2017, datorită lucrărilor de intercalare reţea de apă aferentă străzii Mihail Kogălniceanu, în reţeaua de apă existentă din strada Sucevei, respectiv intercalare reţea apă aferentă străzii Mihail Kogălniceanu în reţeaua de apă existentă din strada Samuil Micu Klein, lucrare executată de către antreprenorul SC CONSTRUCŢII COPĂCEL SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 -1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Mihail Kogălniceanu - tronsonul cuprins între străzile Sucevei şi Avram Iancu, Samuil Micu Klein, Slt. Demetriu Teiusanu, Rachetei, Semenicului, Rimánoczy Kálmán, Lungă şi strada Scurtă. 

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

          S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, ziua de 20 iulie, conform Contractului Colectiv De Muncă unic la nivelul ramurii de Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi este declarată „ zi liberă ” cu prilejul Zilei Gospodarului.
                 Astfel, serviciile de relaţii cu clienţii vor fi asigurate prin Agenţia Comercială din strada Duiliu Zamfirescu nr.3, program normal, între orele 0700 -1800, unde se vor desfăşura activităţile de casierie, relaţii cu publicul, contracte, avize şi registratură.

              Ne cerem scuze consumatorilor pentru disconfortul creat. Serviciile publice de apă şi canalizare vor fi asigurate în permanenţă în această perioadă, iar sesizările telefonice vor fi preluate prin Dispeceratul central al companiei, la numerele 0259 – 430 928 sau 0359 – 410 203.

Compania de Apă Oradea a finalizat cu succes etapa de investiții în valoare de 78.528.839 ,57 lei, prin Programul Operațional Sectorial Mediu  2007-2013.

Proiectul " Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oradea şi comunele Nojorid, Oşorhei, Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu şi Copăcel", a presupus investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Scopul principal a fost îmbunătăţirea calităţii apei şi accesul la infrastructura de apă şi canalizare prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene în domeniu.

Realizările proiectului sunt : extinderea reţelei de apă pe o lungime 122 km, extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 117 km, 1580 m ecran de protecţie Uzină de Apă, realizarea a 10 de staţii de pompare apă potabilă,10 rezervoare de apă potabilă, respectiv 39 staţii de pompare apă uzată.

           În urma investițiilor, gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile incluse în proiect a crescut, iar calitatea serviciilor prestate este conformă cerințelor UE. Aceste beneficii vor avea un impact considerabil în creșterea gradului de confort și în dezvoltarea economică a comunităților din cadrul proiectului. 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. vă aduce la cunoştinţă că, datorită avariei provocate de către SC TERRANIA ENGINEERING SRL ( subantreprenor pentru lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare urbană ) pe magistrala de alimentare cu apă situată în intersecţia străzilor Republicii / Bulevardul General Magheru, furnizarea apei potabile a fost întreruptă total pe străzile: Republicii, Gheorghe Doja, Louis Pasteur, cu toate străzile adiacente acestora. Totodată, sunt afectaţi şi consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH Spitalului, SH 2015, SH 404, SH 407, SH 409 şi SH 411. 

Statie hidrofor Strazi afectate
Spitalului Cartier Nicolae Iorga,Cartier Oncea,Cartier Soarelui,Gheorghe Doja,Louis Pasteur
215 Calea Republicii (blocuri,Spital CFR)
404 General Berthelot,General Magheru
407 General Magheru,Louis Pasteur
409 Parcul Traian,General Magheru
411 Parcul Traian

               Personalul Companiei de Apă Oradea a demarat lucrările de remediere a acestei avarii, depunându-se eforturi ca durata intervenţiei noastre să fie cât mai redusă. Pe parcursul lucrărilor şi în următoarele zile, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.

               Pentru detalii privind reluarea serviciului de alimentare cu apă, vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul Companiei de Apă, telefonic la numerele 0259 – 430  928 sau  0359 – 410  203, program permanent.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor alimentaţi prin staţia de hidrofor SH 887 că, în ziua de marţi 13.06.2017, furnizarea apei potabile se va întrerupe total în intervalul orar 1000 şi 1200. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanţă executate la reţelele hidraulice interioare.

Staţie hidrofor Străzi afectate
887 Griviţei, P-ţa Independenţei, M.T. Cicero

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 - 410.203.

Anunț de recrutare membri CA la societatea Compania de Apa Oradea SA 
 pentru depunere candidatură online accesați :
http://romarketing.ro/anunturi-recrutare/
Revizia nr. 2- Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă Oradea SA întocmit în baza HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Revizia nr. 1- Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă Oradea SA întocmit în baza HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă Oradea SA întocmit în baza HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza localităţilor Sînmartin, Cordău, Haieu şi Betfia că, în ziua de marţi 30.05.2017, în intervalul orar 1000 -1500, furnizarea apei potabile se va întrerupe total. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanţă la grupul de pompare SP Sînmartin.
           Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.
          Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă cetăţenii municipiului Oradea că, în perioada 15 mai – 23 mai 2017, pe strada Sucevei, tronsonul cuprins între strada Avram Iancu şi strada Bulevardul Decebal, este programată lucrarea de reabilitarea a canalului colector menajer.

           Datorită acestei lucrări, se va închide circulaţia autovehiculelor pe tronsonul de stradă mai sus menţionat, astfel încât, circulaţia va fi deviată pe străzile adiacente.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţă consumatorilor că,  s-a identificat o avarie pe magistrala DN 500 mm pozată pe Drumul Naţional DN 76 ( zona Supermarket Kaufland ).

        Astfel, în vederea remedierii acesteia, în ziua de luni 08.05.2017, între orele 0900 -2200, vor apărea deficienţe din punct de vedere a distribuţiei apei potabile ( presiune şi debit scăzute ), pe următoarele zone: Calea Clujului ( între str. Tileagdului şi localitatea Oşorhei, cu toate străzile adiacente acesteia), Cartier Tineretului, Cartier Grigorescu, Ogorului, zona de case din Cartier Nufărul delimitată de străzile Nojoridului – Nufărului – Ogorului, Apateului, Ciheiului, Daliei, tronsonul cuprins între drumul de centură Oradea – Sînmartin cu toate străzile adiacente acesteia.

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 24.04.2017, datorită lucrărilor de intercalare a noii reţele de alimentare cu apă din zona străzii Gheorghe Doja, lucrare executată de către antreprenorul SC COMPLET INSTAL SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 -1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Gheorghe Doja ( tronsonul cuprins între str. Arinului şi nr. de imobil 186 ) şi Şanţului ( inclusiv localitatea Săldăbagiu de Munte).

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

            SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede, că în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 03.04.2017 / 04.04.2017 şi marţi spre miercuri 04.04.2017 / 05.04.2017, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:

 - luni spre marţi 03.04.2017 / 04.04.2017, în intervalul orar 2200 -1000 vor fi afectaţi următorii consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor:

STATIE HIDROFOR STRĂZI ARONDATE
101 Aluminei, B-dul Dacia
106 B-dul Dacia, Iza, Spartacus
123 Sovata
125 Aluminei, Tusnadului
126 Tarnavelor, Aluminei, Calinescu, Progresului
127 Progresului, Aluminei, Carpati, C-tin Brancusi
130 Podului, B-dul Dacia
136 Sovata, Tr. Grozavescu, Aluminei
210 Petofi Sandor
215 Calea Republicii (blocuri, Spital CFR)
404 Gen. Berthelot, Gen. Magheru
407 Gen. Magheru, Loius Pasteur
409 Parcul Traian, Gen. Magheru
610 Sovata,Dobrestilor,Progresului,Doina,N. Balcescu,B-dul Decebal,V. Conta
611 B-dul Decebal, B-dul Dacia,C. Negruzzi,Doina,N. Balcescu
612 B-dul Decebal, B-dul Dacia,Alex. Odobescu,Doina, Vasile Conta
SH Pasteur Cartier Nicolae Iorga,Cartier Oncea,Cartier Soarelui,Gheorghe Doja,Loius Pasteur

 - marţi spre miercuri 04.04.2017 / 05.04.2017, în intervalul orar 2200 -1000 vor fi afectaţi următorii consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor:

STATIE HIDROFOR

STRĂZI ARONDATE
103 Posada,Selimbarului,Aleea Rogerius
104 Transilvaniei,Iza,Complex Master,Hotel Melody
105 Calugareni,Aleea Rogerius,Sulfinei
110 Italiana,Aleea Rogerius,Podului
111 Bernard Shaw,Italiana,Podului
112 Calugareni,Transilvaniei,Bernard Shaw
113 Mihai Sadoveanu,Pascal,Moldovei,Predeal
114 B-dul Stefan cel Mare,Milcovului
115 Moldovei,Locomotivei,Lacul Rosu
116 Transilvaniei,B-dul Stefan cel Mare,Mehedinti
117 Transilvaniei,B-dul Stefan cel Mare,Theodor Sperantia
118 Moldovei,Barsei,Traian Lalescu
119 Ep. Ioan Suciu,Spartacus
120 Barsei,Traian Lalescu,Theodor Sperantia
121 Lacul Rosu,Moldovei,Galileo Galilei,Corneliu Coposu
124 Corneliu Coposu,Sadoveanu,Moldovei,Galileo Galilei
128 Transilvaniei,B-dul Stefan cel Mare,Flamarion
202 Menumorut,P-ta Creanga,B-dul Dacia,Doinei
209 P-ta Bucuresti, Savinestilor,Berzei
218 Corneliu Coposu,Lacul Rosu,Moldovei,Olimpiadei
303 Policlinica nr. 1, Gen. Magheru
411 Parcul Traian
- Cartier Episcopia,Calea Borsului, (inclusiv Parc Industrial)

            Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.        
            Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar
la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.
            Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent.
      

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă cetăţenii municipiului Oradea că, în perioada 31 martie – 05 aprilie 2017, pe strada Sucevei, tronsonul cuprins între strada Avram Iancu şi strada Bulevardul Decebal, este programată lucrarea de reabilitarea a canalului colector menajer.
                Datorită acestei lucrări, se va închide circulaţia autovehiculelor pe tronsonul de stradă mai sus menţionat, astfel încât, circulaţia va fi deviată pe străzile adiacente.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza satului Cordău că, în ziua de joi 30.03.2017, în intervalul orar 1000 -1300, furnizarea apei potabile se va întrerupe total. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanţă la grupul de pompare SP1 Cordău.
           Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.
          Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 27.03.2017 / 28.03.2017 şi marţi spre miercuri 28.03.2017 / 29.03.2017, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:
     • luni spre marţi 27.03.2017 / 28.03.2017, în intervalul orar 2200 şi 1500 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede ( cu excepţia zonelor din Cartierele Grigorescu, Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal );
     • marţi spre miercuri 28.03.2017 / 29.03.2017, în intervalul orar 2200 şi 1500 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede din zonele Cartierelor Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal.
           Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.
           Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza satelor Tileagd şi Tilecuş că, în ziua de joi 16.03.2017, în intervalul orar 1000 -1400, furnizarea apei potabile se va întrerupe total. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanţă la grupul de pompare SP1 Tileagd.

           Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.

           Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă cetăţenii municipiului Oradea că, în perioada 01 martie – 07 martie 2017, pe strada Sucevei, tronsonul cuprins între strada Mihail Kogălniceanu şi strada Bulevardul Decebal, este programată lucrarea de reabilitarea a canalului colector menajer.

           Datorită acestei lucrări, se va închide circulaţia autovehiculelor pe tronsonul de stradă mai sus menţionat, astfel încât, circulaţia va fi deviată pe străzile adiacente.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. vă aduce la cunoştinţă că, datorită avariei provocate de către SC ABED NEGO SRL pe magistrala DN 500 mm situată în intesecţia străzilor Codrilor / Olteniei, furnizarea apei potabile a fost întreruptă total pe malul drept al Crişului Repede.

               Personalul Companiei de Apă Oradea a demarat lucrările de remediere a acestei avarii, depunându-se eforturi ca durata intervenţiei noastre să fie cât mai redusă. Pe parcursul lucrărilor şi în următoarele zile, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.

                Pentru detalii privind reluarea serviciului de alimentare cu apă, vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul Companiei de Apă, telefonic la numerele 0259 – 430  928 sau  0359 – 410  203, program permanent.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor de pe raza satelor Sânmartin,Cordău și Haieu că, în ziua de miercuri 22.02.2017 , furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 1100 şi 1300. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de contorizare a plecării grupului de pompare care alimentează localitatea Sânmartin.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă cetăţenii municipiului Oradea că, în perioada 05 ianuarie – 13 ianuarie 2017, pe strada Sucevei, tronsonul cuprins între strada Mihail Kogălniceanu şi strada Bulevardul Decebal, este programată lucrarea de reabilitarea a canalului colector menajer.

           Datorită acestei lucrări, se va închide circulaţia autovehiculelor pe tronsonul de stradă mai sus menţionat, astfel încât, circulaţia va fi deviată pe străzile adiacente.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 07.12.2016, datorită lucrărilor de relocare a magistralei de alimentare cu apă din zona Piaţa Rogerius, lucrare executată de către antreprenorul SC CONSTRUCŢII BIHOR SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii alimentaţi prin staţiile de hidrofor SH 113, SH 119 şi SH 124, cu străzile arondate acestora:

Staţie de Hidrofor Străzi arondate
SH 113 Mihail Sadoveanu, Blaise Pascal, Moldovei, Predeal
SH 119 Episcop Ioan Suciu, Spartacus
SH 124 Corneliu Coposu, Mihail Sadoveanu, Moldovei, Galileo Galilei

Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede, că în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 14.11.2016 / 15.11.2016 şi marţi spre miercuri 15.11.2016 / 16.11.2016, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:
     • luni spre marţi 14.11.2016 / 15.11.2016, în intervalul orar 2200 şi 1500 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede (cu excepţia zonelor din Cartierele Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal);
     • marţi spre miercuri 15.11.2016 / 16.11.2016, în intervalul orar 2200 şi 1500 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede din zonele Cartierelor Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal.
       Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.
      Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de vineri 04.11.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi rețele de alimentare cu apă din zona străzilor Gheorghe Doja / Piatra Craiului, lucrare executată de către antreprenorul SC DUMEXIM SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situați pe străzile : Gheorghe Doja - parțial, Piatra Craiului, Cantonului,Licuricilor,Sofiei,Livezilor,Plaiului,Rozelor,Cernăuților,Vulturilor,Podgoria (străzile Kabos Endre, Teleky Mihaly și Ramura 1).
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor de pe raza comunei Sîntandrei că, în ziua de miercuri 26.10.2016 , furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 1800. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de intercalare a noilor rețele de alimentare cu apă, lucrare executată de către antreprenorul SC ECOPLANT LUPEAN SRL.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. cu sediul în Oradea din strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, valorifică materiale din stocul propriu conform Anexei 1.

       Materialele scoase la vânzare pot fi văzute la Magazia S.C. Compania de Apa Oradea S.A. din strada Barcăului nr. 202 - persoana de contact MOȚIU Teodor, telefon : 0728/856.825, între orele 7,30 - 15,30.

        Orice informații suplimentare se pot obține la sediul companiei din strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259/436.909 - interior Compartimentul Tehnic. ( Anexa 1)

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din comuna Nojorid ,  datorită lucrărilor de intercalare a noilor rețele de distribuție apă, lucrare executată de către antreprenorul SC INTECO HOLDING SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, după următorul program :

         - miercuri 19.10.2016, între orele 0900 şi 1600  vor fi afectați consumatorii din satul Nojorid;

         - joi 20.10.2016, între orele 0900 şi 1600  vor fi afectați consumatorii din satul Livada;

         - vineri 21.10.2016, între orele 0900 şi 1600  vor fi afectați consumatorii din satul Leș;


        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 10.10.2016 ,  datorită lucrărilor de relocare a unui tronson aferent retelei de alimentare cu apă din strada Mihai Eminescu, lucrare executată de către antreprenorul SC MIZA CONST SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situați pe străzile : Mihai Eminescu, Piața Creangă, Roman Ciorogariu, Mioriței, Menumorut, Gheorghe Lazăr, Nicolae Jiga și Nicolae Iorga.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 05.10.2016 ,  datorită lucrărilor de remediere a unei avarii apărute pe magistrala de apă DN 200 mm ce alimentează comuna Oșorhei, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 1500. Vor fi afectaţi consumatorii situați în comuna Oșorhei, cu toate satele aparținătoare.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţa cetăţenilor din localitatea Sînmartin - Cartierul Lotus faptul că, lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră derulate prin Programul de investiţii finanţat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene – economii – CL6 E, au fost finalizate.
       Pe această cale, invităm riveranii acestui cartier care nu au obţinut aviz tehnic până la data prezentei, în calitate de beneficiari ai acestui program, la sediul Companiei de Apă Oradea – Agenţia Comercială, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, în vederea obţinerii avizului de branşare la reţeaua de apă şi racordare la reţeaua de canalizare, care stă la baza executării branşamentului de apă şi racordului de canal cu următoarele acte:
             - copie act de identitate;
             - adeverinţă eliberată de Primăria comunei Sînmartin sau extras de Carte Funciară, contract de vanzare cumpărare şi nomenclatură stradală.
       Taxă avizului de branşament apă şi racord de canal este de 193,55 lei (TVA inclus).
       Ulterior obţinerii avizului de branşare la reţeaua de apă şi racordare la reţeaua de canalizare, se va semna contractul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor alimentați prin stația de hidrofor SH116 că, în ziua de marți 06.09.2016 furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 1000 şi 1200.  Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanță la rețeaua de alimentare  electrică a acestei stații.Vor fi afectaţi consumatorii situați pe străzile Transilvaniei,Bulevardul Ștefan cel Mare și Mehedinți.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 08.08.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a unui bransament de apa, pe strada Nicolae Bolcaș, lucrare executată de către antreprenorul SC ULIDAN SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1500. Vor fi afectaţi consumatorii alimentați din SH 911, situați pe străzile Calea Aradului, Henrik Ibsen, Octavian Goga, Fagurelui.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

            SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA aduce la cunoştinţa clienţilor, că în noaptea  de 02 spre 03 august 2016 s-au executat lucrări de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă,  fiind afectaţi clienţii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede.

     În momentul reumplerii instalaţiilor, s-a creat o turbiditate ridicată în magistralele de distribuţie, afectând calitatea apei potabile pe malul stâng al Crişului Repede. În aceste condiţii, rugăm clienţii care se confruntă cu asemenea situaţii, să nu folosească apa menajeră pentru consum casnic, până cand aceasta nu ajunge la limpezirea ei completă.

            Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA fac demersurile necesare pentru ca în cel mai scurt timp, apa să fie furnizată la calitatea optimă. Clienţii care sesizează astfel de probleme sunt rugaţi să anunţe Dispeceratul Central al Companiei de Apă, telefonic la numerele 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.

            SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede, că în cursul nopţii din zilele de marţi spre miercuri 02.08.2016 / 03.08.2016 furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:

·         marţi spre miercuri 02.08.2016 / 03.08.2016, în intervalul orar 2200 şi 0600 vor fi afectaţi consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH 507, SH 509, SH 510, SH 511, SH 512, SH 513, SH 514, SH 521, SH 522, SH 523, SH 604, SH 606, SH 800, SH 807, SH 818, SH 820,  SH 826, SH 831, SH 832, SH 833, SH 836, SH 841, SH 842, SH 887, SH 890, SH 910, SH 911, SH 913;

·         marţi spre miercuri 02.08.2016 / 03.08.2016, în intervalul orar 2400 şi 0800 vor fi afectaţi şi consumatorii de pe raza următoarelor localităţi: Sînmartin, Băile Felix, Băile 1 Mai, Rontău, Haieu, Betfia, Cihei, Cordău, Hidişelu de Jos, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica;

            Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       

            Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor de pe raza localităților Tilecuș, Voivozi, Fâșca, Tileagd că în ziua de joi 04.08.2016 ,  furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0700 şi 1800. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanță executate de S.C. ELECTRICA S.A. în acestă zonă.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. Compania de Apă Oradea S.A., vă informează că începând cu data de 01.08.2016 aveţi posibilitatea de a vă achita facturile, atât la sediul oficiilor poştale -  Compania Naţională „Poşta Română” din localităţile unde domiciliaţi, cât şi direct la factorii poştali în cazul localităţilor din mediul rural.

Vă reamintim faptul că aveţi urmatoarele opţiuni pentru plata  facturilor :

·          numerar la casieria unităţii  Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3

                  din cadrul  Agenției Comerciale CAO, dupa urmatorul program :

                       Luni – Joi   0700 – 1800   

                       Vineri         0700 – 1600   

                       Sâmbătă     Închis

                       Duminică   Închis

·         numerar în magazinele partenere care afișează sigla PayPoint

·         numerar sau prin virament  la bancile partenere afisate pe verso facturii.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 28.07.2016 ,  datorită lucrărilor de deviere a conductei magistrale Dn 400 mm, în cadrul lucrărilor de amenajare a Parcării subterane din Piața Rogerius, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 2200. Vor fi afectaţi  consumatorii alimentați prin stațiile de hidrofor SH 119 și SH 124.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259 - 436934, anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Reabilitare clădire staţie de pompare apă Tinca, judeţul Bihor ” propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tinca, nr. cadastral 53.393, CF nr. 53.393.

      Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A şi la sediul titularului din municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu, nr. 3, judeţul Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

      Observaţiile publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Bihor, municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judeţul Bihor.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 30.06.2016 ,  datorită lucrărilor de remediere a unei avarii apărute pe rețeaua de alimentare cu apă DN 160 mm pozată pe str. Splaiul Crisanei / William Shakespeare, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 1000 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situați pe străzile Poieniței, Comarnicului, Teodor Neculuță, precum și consumatorii alimentați prin stațiile de hidrofor SH 604 și SH 606.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 30.06.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi rețele de alimentare cu apă din zona Podgoria, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situați în Cartier Podgoria și strada Gheorghe Doja - parțial.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de marți 21.06.2016 ,  datorită lucrărilor de execuție a unui nou branșament de apă pe strada Sucevei nr. 4A , lucrare executată de către antreprenorul SC ULIDAN SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii alimentați prin stația de hidrofor SH 807 cu străzile arondate acesteia : 1 Decembrie,Mihail Kogălniceanu, P-ța Cetății.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

         Compania de Apă Oradea în parteneriat cu echipa de polo CSM Digi Oradea  a organizat         de      1 Iunie, pentru copii, un eveniment în Parcul Brătianu sub sloganul „Sport şi apă pentru fiecare”  unde s-au desfăşurat probe sportive spre divertismentul și bucuria copiilor prezenţi. Copiii au participat la concursuri de tip stafetă, concurs de alergat în sac, alergare cu obiecte pe traseu prin  obstacole şi trasul de franghie.  Entuziasmul și fericirea copiilor au încântat spectatorii și susținătorii.

         Evenimentul a continuat la Bazinul Olimpic, unde sub deviza “Cei mari și cei mici, în meci pentru pitici” s-a desfăşurat un meci amical de polo între echipele CSM Digi Oradea şi Compania  de Apa Oradea ( echipa formată din angajaţi şi copiii acestora ). Partida  a stârnit un real interes, jucatorii fiind aplaudaţi la scenă deschisă pentru fazele antrenante şi golurile spectaculoase.

         La finalul evenimentului, toţi copii prezenţi au primit pachete cu dulciuri, diplome de participare și medalii.  

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 01.06.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Calea Sântandreiului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe Calea Sântandreiului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 25.05.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a reţelei de aducțiune alimentare cu apă pentru localitatea Nojorid, lucrare executată de către antreprenorul SC INTECO HOLDING SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în localitatea Nojorid și cei situați pe străzile Calea Aradului ( tronsonul cuprins între sens giratoriu Calea Sântandreiului și Aeroport ) și calea Calea Sântandreiului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de marți 23.05.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă DN 200 mm din satul Fughiu, lucrare executată de către antreprenorul SC TCI CG SA, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 2200. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi in Comuna Osorhei, cu toate satele apartinatoare.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de marți 10.05.2016 ,  datorită lucrărilor de deviere a reţelelor de distribuţie şi transport din zona Podgoria, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în Cartier Podgoria şi Comuna Oşorhei.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de vineri 06.05.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Calea Sântandreiului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0900 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe Calea Sântandreiului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă clienţii că, în ziua de vineri 29.04.2016,  activităţile de relaţii cu publicul, contracte, încasarea facturilor şi registratura din cadrul Agenţiei Comerciale situată pe str. Duiliu Zamfirescu nr.3, vor fi disponibile între orele 0700 şi 1400. După acest interval orar, clienţii pot achita facturile de apă – canal la sucursalele băncilor partenere BRD, BCR, Bancpost, Banca Transilvania, Veneto Banca România, Raiffeisen Bank, Pireus Bank, Alpha Bank şi CEC Bank sau la magazinele partenere Pay-Point.
        În ziua de
luni 02.05.2016,  nu se vor desfăşura activităţile de relaţii cu publicul, contracte, încasarea facturilor şi registratura din cadrul Agenţiei Comerciale, aceasta fiind închisă.
        Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi asigurate permanent în această perioadă, iar sesizările vor fi preluate de către Dispeceratul central al companiei, telefonic, la numerele 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
       
       
Conducerea S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. urează clienţilor şi colaboratorilor săi
„ Sărbători Fericite ”
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de marți 12.04.2016 ,  datorită lucrărilor de extindere a reţelei de alimentare cu apă pe strada George Bacaloglu, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1500. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în Cartierul Tineretului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng şi malul drept al Crişului Repede, că în cursul nopţilor din zilele de luni spre marţi 11.04.2016 / 12.04.2016 şi marţi spre miercuri 12.04.2016 / 13.04.2016, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:

-  luni spre marţi 11.04.2016 / 12.04.2016, în intervalul orar 2200 şi 1400 vor fi afectaţi următorii consumatorii:

·      MAL DREPT – cei alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH Louis Pasteur,      SH 101, SH 106, SH 123, SH 125, SH 126, SH 127, SH 130, SH 136, SH 404, SH 407, SH 409, SH 210, SH 215, SH 610, SH 611, SH 612;

·      MAL STÂNG – cei situaţi pe străzile: Calea Clujului (între str. Tileagdului şi localitatea Oşorhei, cu toate străzile adiacente acesteia), Ogorului, Apateului, Daliei, Tompa Mihaly, Vincent van Gogh, Nojoridului, zona de case din Cartier Nufărul delimitată de străzile Ciheiului – Nufărului – Ogorului şi Cartier Grigorescu.

-  marţi spre miercuri 12.04.2016 / 13.04.2016, în intervalul orar 2200 şi 1400 vor fi afectaţi următorii consumatorii:

·   MAL DREPT – cei alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH 103, SH 104, SH 105

SH 110, SH 111, SH 112, SH 113, SH 114, SH 115, SH 116, SH 117, SH 118, SH 119, SH 120, SH 121, SH 124, SH 128, SH 202, SH 209, SH 218, SH 303 (ANL), SH 411

·   MAL STÂNG – cei alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH 839, SH 840, SH 844

SH 845, SH 849, SH 863, SH 868, SH 871, SH 872, SH 875, SH 878, SH 883

            Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       

            Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.

            Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent.  

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza comunelor Sînmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti şi Ceica, că, pe o perioadă de 24 h, începând cu ziua de luni 11.04.2016 de la orele 2200 şi până marţi 12.04.2016 orele2200 ,furnizarea apei potabile se va întrerupe total. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de igienizare a rezervorului de apă de 5000 mcł de la Gospodăria de Apă din Băile 1 Mai.

           Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă, pot să apară deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei.

           Pentru a putea acţiona prompt şi eficient în situaţia în care apa rece furnizată va avea caracteristici de calitate neconforme, vă rugăm să anunţaţi telefonic Dispeceratul central al companiei la numerele de telefon: 0259-430.928 sau 0359 - 410. 203, program permanent.

            SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede, că în cursul nopţilor din zilele de marţi spre miercuri 05.04.2016 / 06.04.2016 şi miercuri spre joi 06.04.2016 / 07.04.2016, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:

·         marţi spre miercuri 05.04.2016 / 06.04.2016, în intervalul orar 2200 şi 1200 vor fi afectaţi consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH 807, SH 818, SH 820,          SH 826, SH 831, SH 832, SH 833, SH 836, SH 841, SH 842, SH 887, SH 890;

·         miercuri spre joi 06.04.2016 / 07.04.2016, în intervalul orar 2200 şi 1300 vor fi afectaţi consumatorii alimentaţi prin următoarele staţii de hidrofor: SH 507, SH 509, SH 510, SH 511, SH 512, SH 513, SH 514, SH 521, SH 522, SH 523, SH 604, SH 606, SH 800, SH 910, SH 911, SH 913.

            Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       

            Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 21.03.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Ioan Ciordaș, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Muntele Găina ( tronsonul cuprins între strada Războieni și strada Bistriței ) și Ioan Ciordaș.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 16.03.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă din zona străzii Coriolan Hora, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Coriolan Hora şi Corneliu Baba, cu toate străzile adiacente acestora.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 16.03.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Ioan Ciordaș, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Muntele Găina ( tronsonul cuprins între strada Războieni și strada Bistriței ) și Ioan Ciordaș.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în zilele de miercuri 09.03.2016 şi joi 10.03.2016,  datorită lucrărilor de înlocuire a unui tronson de reţea de alimentare cu apă ce subtraversează calea ferată din zona străzii Coriolan Hora, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Coriolan Hora şi Corneliu Baba, cu toate străzile adiacente acestora.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că începând cu ziua de miercuri 02.03.2016 de la orele 0800 şi până joi 03.03.2016 orele 0800,  furnizarea apei potabile se va întrerupe total pe străzile: Calea Clujului ( între str. Tileagdului şi localitatea Oşorhei, cu toate străzile adiacente acesteia), Ogorului, Apateului, zona de case din Cartier Nufărul delimitată de străzile Ciheiului – Nufărului – Ogorului, Cartier Tineretului, Cartier Grigorescu, zona cuprinsă între drumul de centură Oradea – Sînmartin cu toate străzile adiacente acesteia, respectiv localităţile Sînmartin, Hidişel, Drăgeşti şi Ceica.

          Această oprire a furnizării serviciului de alimentare cu apă se datorează lucrărilor de finalizare a pasajului de cale ferată suprateran din zona Metro, investiţie ce impune devierea magistralei de alimentare cu apă DN 500 mm din acest perimetru.

        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 29.02.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a unei noi reţele de alimentare cu apă în localitatea Cihei, lucrare executată de către antreprenorul SC HIDROCONSTRUCŢIA SEBEŞ SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în localitatea Cihei.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în zilele de luni 08.02.2016 şi marti 09.02.2016,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Petre Ţuţea cu străzile Muntele Găina, Erkel Ferenc şi Fluturilor, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Petre Ţuţea, Muntele Găina, Ştefan Zweig, Mărăşeşti, Mircea Eliade, Biruinţei, Bistriţei, Măslinului, Almaşului, Fluturilor şi Barbu Lăutaru.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de vineri 05.02.2016 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Calea Sântandreiului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe Calea Sântandreiului
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în zilele de luni 08.02.2016 şi marti 09.02.2016,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Petre Ţuţea, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Coriolan Hora şi Corneliu Baba, cu toate străzile adiacente acestora.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor de pe raza comunelor Hidişel, Drăgeşti şi Ceica, că în ziua de luni 01 februarie 2016 , furnizarea apei potabile se va întrerupe total în intervalul orar 0900 şi 1300. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de înlocuire a unui grup de pompare.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon
0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de vineri 18.12.2015  datorită lucrărilor de execuţie a unui nou branşament de apă pe strada Nicolae Şova, lucrare executată de către antreprenorul SC INSTAL VEST SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Nicolae Şova, Narciselor, Agricultorilor, Grigore Moisil, Constantin Nottara, Alexandru Haşaş, Francisc Hubic şi Lanului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în zilele de miercuri 16.12.2015 şi joi 17.12.2015,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Coriolan Hora, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Coriolan Hora şi Corneliu Baba, cu toate străzile adiacente acestora.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua miercuri 16.12.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Liliacului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1900. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Almaşului, Fluturilor, Liliacului, Petre Ţuţea, Ciocârliei şi Henri Barbusse.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Reabilitare canal evacuare în emisar Crişul Repede a apei epurate de la Staţia de Epurare Oradea, judeţul Bihor ” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Oradea.

        Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului din municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, judeţul Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua vineri 11.12.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă de pe străzile Bethlen Gabor şi Ion Isaiu,  lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în Cartierul Tineretului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua joi 10.12.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noilor reţele de alimentare cu apă pe Aviatorilor, lucrare executată de către antreprenorul SC GAVELLA COM SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1500. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Aviatorilor ( tronsonul cuprins între Calea Aradului şi strada Ghioceilor ), precum şi cei alimentaţi prin staţia de hidrofor SH 911:

STAŢIE HIDROFOR

STRĂZI AFECTATE

SH 911

Calea Aradului, Henrik Ibsen, Octavian Goga, Fagurelui


        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

           SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii, că în cursul nopţilor din zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, se vor efectua lucrările de spălare programată a magistralelor de alimentare cu apă, astfel încât, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, în intervalul orar 2200 şi 1100, după următorul program:

·         în cursul nopţii de luni spre marţi 07.12.2015 / 08.12.2015 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede, respectiv consumatorii situaţi în Cartierul Nufărul;

·         în cursul nopţii de marţi spre miercuri 08.12.2015 / 09.12.2015 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede;

·          în cursul nopţii de miercuri spre joi 09.12.2015 / 10.12.2015 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede, cu excepţia Cartierului Nufărul;

·         în cursul nopţii de joi spre vineri 10.12.2015 / 11.12.2015 vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede, cu excepţia Cartierului Nufărul.

            Subliniem faptul că unele reţele stradale de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu interveniţi la hidranţi stradali prin care se efectuează spălări.       

            Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua vineri 04.12.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Ciocârliei,  lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe   total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Ciocârliei, Fluturilor, Liliacului şi Petre Ţuţea.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua joi 03.12.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noilor reţele de alimentare cu apă pe strada Piaţa Unirii, lucrare executată de către antreprenorul SC NYMPHEA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Primăriei, Bulevardul Decebal, Principatele Unite, precum şi consumatorii alimentaţi prin staţia de hidrofor     SH 800 :

STAŢIE HIDROFOR

STRĂZI AFECTATE

SH 800

Primăriei, Jean Calvin, Blocul Stea, Independenţei, Vasile Alecsandri, Piaţa Unirii, Episcop Mihai Pavel


        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza comunelor Hidişel, Drăgeşti şi Ceica,  că în ziua miercuri 02.12.2015 ,  furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 1000 şi 1400. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de înlocuire a unui grup de pompare.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua vineri 27.11.2015 ,  datorită lucrărilor de relocare a reţelei de alimentare cu apă DN 160 mm din strada Ecaterina Teodoroiu, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în perimetrul străzilor Ecaterina Teodoroiu, Depoului, Constanţei, Izvorului şi Calea Bihorului, cu toate străzile adiacente acestora.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua marți 24.11.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Fluturilor, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe   total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Almaşului, Fluturilor, Liliacului, Petre Ţuţea, Ciocârliei şi Henri Barbusse.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA  a achiziționat un prim lot de 17.470 de contoare cu telecitire, care urmează a fi instalate în Oradea, începând cu Cartierul Episcopia şi zona Dealul Viilor.

       În prezent, pe rețeaua publică de apă din Oradea sunt instalate 24.887 de contoare, acestea urmând a fi schimbate treptat. Actualul program de înlocuire a contoarelor a început cu data de         18 noiembrie 2015 și se va finaliza până la sfârşitul anului 2017, rata înlocuirii contoarelor fiind de aproximativ 8000 – 8500 contoare/an. Intenția declarată a companiei noastre este ca, pe viitor, la toate branșamentele din Oradea să fie prevăzute contoare cu telecitire.

       Clienţii nu vor suporta niciun fel de costuri legate de noile contoare și vor fi înștiințați în prealabil care este data programată pentru înlocuire. Contoarele cu telecitire permit citirea indexului de la distanțe de maxim 200 de metri. Astfel, reprezentanții companiei de apă pot determina consumul de apă, chiar şi atunci când nu au acces la contor din diverse motive: dispozitivul este montat pe proprietate privată şi clienții nu sunt acasă, sau căminul de contor pozat pe domeniul public este obstrucţionat.

       Avantajul clientului, dar şi al companiei, este că facturarea se va face pe baza consumului real, nu a unor estimări bazate pe consumurile din lunile precedente. Contoarele cu telecitire permit aflarea consumului pentru orice moment sau perioadă de timp și realizarea unor statistici legate de comportamentul de consum. Mai mult, înregistrările sunt stocate în baze de date, așadar pot fi aflate cu ușurință valorile din orice moment și depistate consumurile neobișnuit de mari, care ascund eventuale disfuncţionalităţi ale rețelelor interioare, respectiv eventuale pierderi de apă. În cazul unui consum neobişnuit de mare, compania noastră va avertiza consumatorii să ia măsuri pentru verificarea instalaţiilor interioare.

       Investiția pe care SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA o face în domeniul achiziționării contoarelor cu transmisie radio este, cu siguranță, una avantajoasă, atât pentru companie cât și pentru consumatori. Clienții noştrii nu plătesc nimic, iar instalarea acestor contoare reduce costurile de deplasare și de personal pentru citirea fizică a contoarelor și furnizează date corecte, fără erori.

       Ca în toate campaniile precedente, SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA  va anunța clienții care este data programată pentru înlocuirea contorului. În acest sens, vă rugăm să colaborați cu angajații noștri din teren, în zilele stabilite, pentru ca montarea noilor dispozitive să decurgă rapid și eficient. În cazul în care nu sunteți acasă, veți fi reprogramați pentru o dată ulterioară.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua joi 19.11.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Pionierilor, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe   total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Pionierilor, Haţegului şi Lipovei.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua miercuri 18.11.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Aurel Pavel Bănuţ, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe   total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Aurel Pavel Bănuţ, Valea Drăganului, Ion Bogdan, Nordului, Brumei şi Matei Corvin..
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua marti 17.11.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada G.A. Petre, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe   total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Agronomului, Ion Bogdan, Drăgăşanilor, Thomas Morus, George A. Petre, Ion Păun Pincio, Cimbrului, Valea Drăganului şi Johann Strauss.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua marti 03.11.2015 ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de apă de pe strada Tribunalului, lucrare executată de către antreprenorul SC CRISTI COM CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Parcul Traian, Republicii ( tronsonul cuprins între străzile Roman Ciorogariu şi Dunării ) şi George Enescu, precum şi cei alimentaţi prin staţia de hidrofor SH 411.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua joi 15.10.2015  ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Gheorghe I. Siseşti, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Gheorghe I. Siseşti, Războieni, Muntele Găina, Miron Pompiliu, Ion Raţiu şi Prutului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua joi 15.10.2015  ,  datorită lucrărilor de extindere a reţelei de alimentare cu apă pe strada Veteranilor, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Henrik Ibsen.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 14.10.2015  ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Lalelelor, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile Lalelelor şi Corniţelului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 07.10.2015  ,  datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Agronomului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Agronomului, Ion Bogdan, Drăgăşanilor, Thomas Morus, George A. Petre, Ion Păun Pincio, Cimbrului, Valea Drăganului şi Johann Strauss.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de sâmbătă 03.10.2015  ,  datorită lucrărilor de execuţie a unui nou branşament de apă pe strada Sulyok Istvan, lucrare executată de către antreprenorul SC GLOBALSERV SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1500. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Sulyok Istvan.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de vineri 02.10.2015  ,  datorită lucrărilor de execuţie a unei extinderi de reţea şi a unui nou branşament de apă în satul Cordău, Comuna Sînmartin, lucrare executată de către antreprenorul SC AQUARANIA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în satul Cordău.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 01.10.2015  ,  datorită lucrărilor de intercalare a noii reţele de apă de pe strada Tribunalului, lucrare executată de către antreprenorul SC CRISTI COM CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0900 şi 1700. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Tribunalului, Snagovului, Franz Schubert şi Gheorghe Dima.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de sâmbătă 25.09.2015  ,  datorită lucrărilor de execuţie a unui nou branşament de apă pe strada Traian Moşoiu, lucrare executată de către antreprenorul SC GLOBALSERV SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1500. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Traian Moşoiu.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în zilele de marti  si miercuri  22.09.2015 și 23.09.2015 , datorită lucrărilor de intercalare a noilor reţele de alimentare cu apă din Cartier Grigorescu, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi in Cartierul Grigorescu.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 21.09.2015, datorită lucrărilor de intercalare a noi reţele de alimentare cu apă pe strada Cucului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe  total între orele 0900 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Cucului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de marți 15.09.2015, datorită lucrărilor de relocare a magistralei de apă de pe strada Izvorului, lucrare executată de către antreprenorul SC SELINA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi în Cartierul Oncea şi Cartierul Nicolae Iorga, precum şi cei alimentaţi prin staţia de hidrofor SH ANL cu străzile arondate acesteia: Izvorului, Cireşilor, Caişilor şi Ecaterina Teodoroiu.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 03.08.2015, datorită lucrărilor de intercalare a noii reţele de apă de pe strada Tribunalului, lucrare executată de către antreprenorul SC CRISTI COM CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Parcul Traian, Snagovului, Franz Schubert şi Republicii ( tronsonul cuprins între străzile Roman Ciorogariu şi Dunării ).
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 31.08.2015, datorită executării lucrării “Reabilitare reţea de apă pe Pod Ferdinand – Piaţa Unirii” lucrare executată de către antreprenorul  S.C. NIMPHEA MATCOM S.R.L. furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0830 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Teatrului, Madach Imre, Iosif Vulcan, Piaţa Ferdinand, Patrioţilor, Libertăţii şi Nicolae Grigorescu. Precizăm faptul că, pe această perioadă de timp pot apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei reci furnizate pe malul drept al Crişului Repede.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar pentru detalii vă stăm la dispoziţie prin Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410.203.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. cu sediul în loc. Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 anunţă că a depus la A.P.M. Bihor – Oradea documentaţia tehnică pentru revizuirea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii: cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei; cod CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate, pe amplasamentul situat în municipiul Oradea, comuna Sîntandrei şi comuna Oşorhei, judeţul Bihor.
       Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Bd Dacia nr. 25/A, Oradea, tel: 444590, fax 406588, e-mail:
apm@apmbh.ro , în termen de 15 zile de la apariţia prezentului anunţ.  
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 17.08.2015, datorită executării lucrării “Reabilitare reţea de apă pe Pod Ferdinand – Piaţa Unirii” lucrare executată de către antreprenorul  S.C. NIMPHEA MATCOM S.R.L. furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0830 şi 1930. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Emilian Mircea Chitul.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de luni 17.08.2015, datorită lucrărilor de “Extindere reţele de apă şi de canalizare în Cartierul Grigorescu, Episcopia şi Calea Borşului în Municipiul Oradea”, lucrare executată de către antreprenorul S.C. INSTALAŢII MONTAJ S.R.L. SRL pe strada Uzinelor din Oradea, furnizarea apei potabile se va întrerupe total între orele 0800 şi 1600. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Uzinelor între U.A.M.T. şi strada Căpşunilor.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în data de 05.08.2015 datorită lucrărilor de deviere a reţelelor de apă în zona intersecţiei DN 76 cu str. Ogorului lucrare executată de către antreprenorul SC LEKO CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total,între orele 0830 şi 1700 . Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe str. Tompa Mihaly, str. Apateului, str. Daliei, zona de case delimitată de Cartier Grigorescu şi str. Ciheiului – Nufărului – Ogorului, str. Traian Goga şi  str. Narciselor.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de joi 23.07.2015, datorită lucrărilor de intercalare a noii reţele de alimentare cu apă din strada Nicolae Beldiceanu cu strada Izvorului, lucrare executată de către antreprenorul SC POPENERGIA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 1800. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Izvorului.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de marţi 21.07.2015, datorită lucrărilor de intercalare a noii reţele de alimentare cu apă din strada Cerbului, lucrare executată de către antreprenorul SC TRIADA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 2000. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile Cerbului şi Barierei.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza Comunelor Tileagd şi Vărciorog, că în ziua de vineri 17 iulie 2015, furnizarea apei potabile se va întrerupe total în intervalul orar  0800 şi 1600. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de mentenanţă executate de S.C. ELECTRICA S.A. în această zonă.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor de pe raza Comunei Sînmartin, că în ziua de miercuri 15 iulie 2015, furnizarea apei potabile se va întrerupe total în intervalul orar  0800 şi 1400. Întreruperea alimentării cu apă potabilă se datorează lucrărilor de intercalare a noii reţele de apă de pe strada Muntele Carmel, lucrări executate de către antreprenorul SC DURACONS SRL. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Muntele Carmel.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri 08.07.2015, datorită lucrărilor de trecere a branşamentelor de apă pe noua reţea de alimentare cu apă situată pe strada Independenţei, lucrare executată de către antreprenorul SC TERMOPROEDIL SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 2000 Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe străzile: Piaţa 1 Decembrie, Independenţei, Aleea Emanuil Gojdu şi Spiru Haret, precum şi consumatorii alimentaţi prin punctul termic PT801.
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Reabilitare reţea de apă, canalizare menajeră şi pluvială pe străzile Tribunalului, Franz Schubert şi  Snagovului, municipiul Oradea, judeţul Bihor ”  propus a fi realizat în municipiul Oradea, străzile Tribunalului, Franz Schubert şi Snagovului, judeţul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, respectiv că nu se supune evaluării impactului asupra mediului înconjurător şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, de către APM Bihor.
           Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet, www.apmbh.ro.
           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 (cinci) zile de la data publicării.
 SC Compania de Apă Oradea SA anunţă intenţia de majorare, începând cu data de 01 iulie 2015, a preţurilor şi tarifelor la serviciile de apă şi canalizare, conform cerinţelor Contractului de împrumut nr. 43548/11.09.2013, încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, a prevederilor Contractului de delegare de gestiune nr.1/19666/11.09.2009 modificat şi completat prin Actele adiţionale subsecvente, astfel: 

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

TARIF ACTUAL
Lei/mc

TARIF PROPUS
Lei/mc

fără TVA

cu TVA

fără  TVA

cu TVA

APĂ POTABILĂ

Pentru întraga arie de operare

 

3,17

 

 

3,93

 

 

3,20

 

 

3,97

 

CANALZARE – EPURARE
ape uzate menajere

Pentru întreaga arie de operare

1,68

2,08

 1,70

2,11

Apă brută pompată şi transportată  în comuna Nojorid (inclusiv sat Livada)

2,32

2,88

2,34

2,90

     

 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în ziua de miercuri  17.06.2015 datorită lucrărilor de execuţie a unui branşament de apă pe strada Sextil Puşcariu, lucrare executată de către antreprenorul SC AQUARANIA SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 0800 şi 1700. Vor fi afectaţi consumatorii situaţi pe strada Sextil Puşcariu ( tronsonul cuprins între străzile Gala Galaction şi 22 Decembrie ) şi Privighetorii ( tronsonul cuprins între străzile Sextil Puşcariu şi Jean Jaures ).
        Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la reluarea furnizării apei vor apărea deficienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la nr. de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 – 410. 203.
 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA anunţă consumatorii de apă potabilă alimentaţi prin staţii de hidrofor, că în vederea reviziei tehnice a echipamentelor hidraulice, fiecare staţie de hidrofor va fi oprită după graficul de mai jos: 

Nr. crt.

Data

Staţie hidrofor

Orele de întrerupere

Străzi afectate

1

08.06.2015

SH 611

9 - 12

Bulevardul Decebal, Bulevardul Dacia, Costache Negruzzi, Doina, Nicolae Bălcescu

08.06.2015

SH 612

11 - 14

Bulevardul Decebal, Bulevardul Dacia, Alexandru Odobescu, Doina, Vasile Conta

2

09.06.2015

SH 807

9 - 12

Piaţa 1 Decembrie, Crinului, Mihail Kogălniceanu, Piaţa Cetăţii

09.06.2015

SH 818

11 - 14

Mareşal Alexandru Averescu

3

10.06.2015

SH 820

9 - 12

Sextil Puşcariu, Dimitrie Cantemir, Anatole France, Theodor Aman

10.06.2015

SH 826

11 - 14

Vaporului, Făgăraşului, Feldioarei, Grigore Ureche

4

11.06.2015

SH 831

9 - 12

Dimitrie Cantemir, Arieşului, Lugojului

11.06.2015

SH 832

11 - 14

Grădinarilor, Prutului, Eftimie Murgu, Someşului, Seleuşului

5

12.06.2015

SH 833

9 - 12

Eftimie Murgu, Seleuşului, Grădinarilor, Banatului, Someşului

12.06.2015

SH 836

11 - 14

Dragoş Vodă, Fluviului, Barierei

 

 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA anunţă consumatorii de apă potabilă alimentaţi prin staţii de hidrofor, că în vederea reviziei tehnice a echipamentelor hidraulice, fiecare staţie de hidrofor va fi oprită după graficul de mai jos:

Nr. crt.

Data

Staţie hidrofor

Orele de întrerupere

Străzi afectate

1

02.06.2015

SH 513

9 - 12

Alexandru Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densuşianu

02.06.2015

SH 514

11 - 14

Ovid Densuşianu, Meşteşugarilor, Lăpuşului, Salcâmilor

2

03.06.2015

SH 521

9 - 12

B-dul Decebal, Simion Bărnuţiu, Roşiorilor

03.06.2015

SH 522

11 - 14

Mareşal I. Antonescu, Oneştilor, Xenopol, Henri Coandă, Richard Wagner

3

04.06.2015

SH 523

9 - 12

Xenopol, Petre Ispirescu, Mareşal Ion Antonescu - parţial

04.06.2015

SH 604

11 - 14

Splaiul Crişanei, Bulevardul Decebal, William Shakespeare, Călăraşilor

4

05.06.2015

SH 606

9 - 12

Splaiul Crişanei, Comarnicului, Poieniţei

05.06.2015

SH 610

11 - 14

Sovata, Dobreştilor, Progresului, Doina, Nicolae Bălcescu, Bulevardul Decebal, Vasile Conta

  

 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în vederea facturării consumurilor de apă rece pentru luna iunie 2015, citirea contoarelor de branşament se va face între orele 800 şi 1600,  după următorul program:   
 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, cu sediul în municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3, telefon 0259.436934, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
       - nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau evaluare adecvată pentru proiectul "Extindere reţele de apă şi canalizare strada Ştefan cel Mare, comuna Sînmartin" propus a fi realizat în comuna Sînmartin, strada Ştefan cel Mare, judeţul Bihor.
           Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro
.
           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 (cinci) zile de la data publicării.
 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, cu sediul în municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
       - nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau evaluare adecvată pentru proiectul  "Extindere şi reabilitare reţea de apă strada Constantin Brâncuşi, comuna Sînmartin" propus a fi realizat în comuna Sînmartin, strada Constantin Brâncuşi, judeţul Bihor.
        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.
        Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 (cinci) zile de la data publicării.
 
 SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259 436934, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
       - nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau evaluare adecvată pentru proiectul ,, Extindere şi reabilitare reţea de apă strada Constantin Brâncuşi, comuna Sînmartin ” propus a fi realizat în comuna Sînmartin, strada Constantin Brâncuşi, judeţul Bihor.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării.
 SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Reabilitare reţea canal menajer Bloc Z3, strada Gheorghe Doja şi Staţie de Pompare, municipiul Oradea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
-
  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Reabilitare reţea canal menajer Bloc Z3, strada Gheorghe Doja şi Staţie de Pompare, municipiul Oradea”, propus a fi amplasat în localitatea Oradea, domeniu public, judeţul Bihor.
        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.
        Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării.
 SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Depoluare Pârâu Paris, municipiul Oradea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
-
  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Depoluare Pârâu Paris, municipiul Oradea”, propus a fi amplasat în localitatea Oradea, domeniu public, judeţul Bihor.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării.
 SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Reabilitarea reţelei de canal menajer str. Gheorghe Doja, bloc Z3 – Staţie de Pompare ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
-
  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Reabilitarea reţelei de canal menajer str. Gheorghe Doja, bloc Z3 – Staţie de Pompare ”, propus a fi realizat în localitatea Oradea, domeniu public, judeţul Bihor, titular SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA.

      1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile începând cu data de 23.03.2015.
 SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului „DEPOLUARE PÂRÂU PARIS, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
-
  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „DEPOLUARE PÂRÂU PARIS, propus a fi realizat în localitatea Oradea, domeniu public, judeţul Bihor, titular SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA

      1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile începând cu data de 23.03.2015.
 Apă potabilă şi canalizare pentru localităţile Sînmartin, Cihei, Cordău şi Rontău prin programul ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor (vezi Comunicatul de presa)
 Apă potabilă şi canalizare pentru localităţile Nojorid, Oşorhei şi Copăcel  prin programul ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” (vezi Comunicatul de presa)
 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, cu sediul în municipiul Oradea strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Reabilitare reţea canal menajer, canal pluvial şi extindere reţea de apă secundară pe strada Independenţei, municipiul Oradea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
-  
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Reabilitare reţea canal menajer, canal pluvial şi extindere reţea de apă secundară pe strada Independenţei, municipiul Oradea”, propus a fi amplasat în localitatea Oradea, domeniu public, judeţul Bihor.

       1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 8- 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare începând cu data de 13.03.2015.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 17.02.2015 pe următoarele străzi: Strada Meşterşugarilor, Strada Făgurelui, Strada Richard Wagner, Strada Roman Alexandru, Strada Academiei, Strada Haţegului, Zona Auchan, Zona Selgros.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 10.02.2015 pe următoarele străzi: Strada Roman Alexandru, Strada Academiei, Strada Haţegului, Zona Auchan, Zona Selgros.
 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţate din Fondul de Coeziune, se derulează pe următoarele străzi:
Starda Meşterşugarilor, Strada Făgurelui, Strada Richard Wagner, Strada Roman Alexandru, Strada Academiei, Drum Uzinal, Zona Real, Zona Selgros.
 SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, cu sediul în municipiul Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Extinderea reţelei de apă şi canalizare menajeră pe Calea Borşului în municipiul Oradea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
-
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Oradea, strada Calea Borşului, domeniu public, judeţul Bihor.

      1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet,
www.apmbh.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 26.01.2015.
 Această informare este efectuată de către SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Depoluare Pârâu Paris”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
      - se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Oradea, pe cursul Pârâului Paris, porţiunea cuprinsă între Spitalul Judeţean şi Podul CFR, domeniu public, judeţul Bihor.
      1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet, www.apmbh.ro.
       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 15.12.2014..
Această informare este efectuată de către SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Extinderea reţelei de apă şi canalizare menajeră pe Calea Borşului în municipiul Oradea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
      - se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Oradea, strada Calea Borşului, domeniu public, judeţul Bihor.
      1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet, www.apmbh.ro.
       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 15.12.2014..
  Această informare este efectuată de către SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, titular al proiectului ,, Reabilitare reţea de canal menajer strada Gheorghe Doja, bloc Z3 şi Staţie de Pompare în cămin, municipiul Oradea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor:
       - se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Oradea, strada Gheorghe Doja, domeniu public, judeţul Bihor.
      1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, strada Bulevardul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet, www.apmbh.ro.
       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 15.12.2014.

  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 24.11.2014 pe următoarele străzi: Strada Lucian Blaga, Strada Stanciu Zaharia, Calea Aradului, Strada Vlădeasa, Strada Valea Frumoasă, Strada Podgoria - Ramura 3 şi Ramura 8. (vezi detalii...)

  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 08.09.2014 pe următoarele străzi:
Strada Vlădeasa, Strada Calea Aradului, Drum Uzinal, Strada Stefan Octavian Iosif, Strada Fluieraşului, Strada Meșteșugarilor, Strada Podgoria - Ramura 3,5,7 şi 8 şi Strada Făgetului -Ramura 1 şi 2.

  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 08.09.2014 pe următoarele străzi: 
Strada Vlădeasa, Strada Calea Aradului, Strada Oneştilor, Drum Uzinal, Strada Stefan Octavian Iosif, Strada Păunului, Strada Meșteșugarilor, Strada Meziadului, Strada Valea Frumoasă, Strada Făgetului - Ramura 1 şi 2.

  SC COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA- CARTIER GRIGORESCU, STR. CIHEIULUI, OGORULUI – ZONA SELGROS   propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor .
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
       Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA – PE STR. CORIOLAN HORA, PIONIERILOR, LALELELOR, VETERANILOR, OGORULUI (ZONA AUCHAN)  propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor .
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA – CARTIER PODGORIA   propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor .
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA – CARTIER ONCEA  propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor.
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA – STR SANTULUI  propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor.
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.
 

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA – CARTIER TINERETULUI    propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor.
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA SA , cu sediul in Municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu , nr.3, jud. Bihor, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE APA SI CANALIZARE AFERENTE LOCALITATILOR PALEU, SALDABAGIU DE MUNTE SI ORADEA – CARTIER VELENTA propus a fi realizat in intravilan, domeniu public, judetul Bihor.
        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Bihor, Mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A si la sediul titularului din Municipiul Oradea, str. Diuliu Zamfirescu, nr.3, jud. Bihor, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14.
        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun.Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, judetul Bihor.
 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula în perioada 11.08.2014 – 15.08.2014 pe următoarele străzi:
Strada Vlădeasa, Strada Meşteşugarilor, Strada Abatorului, Drum Uzinal, Strada  Ştefan Octavian Iosif, Strada Meziadului, Strada Lăpuşului, Strada Nufărului, Strada Leonard Mociulski, Strada Sextil Puşcariu, Strada Jean Calvin, Strada Valea Frumoasă, Strada Făgetului, Strada Podgoria-Ramura 3 şi 5
.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 04.08.2014 pe următoarele străzi:
Strada Vlădeasa, Strada Arţarilor, Drum Uzinal, Strada Ştefan Octavian Iosif, Strada Meziadului, Strada Greierului, Strada Lăpuşului, Strada Episcop Mihai Pavel, Strada Sextil Puşcariu, Strada Leonard Mociulski, Starda Alexandru Vaida Voievod, Strada Lunii, Strada Privighetorii, Strada Nufărului, Strada Arieşului, Strada Jean Calvin, Strada Valea Frumoasă , Strada Făgetului, Strada Podgoria - Ramura 3 şi 5.
 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în vederea facturării consumurilor de apă rece pentru luna August 2014, citirea contoarelor de branşament se va face între orele 800 şi 1600,  după următorul program:... 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 23.06.2014 pe următoarele străzi:
Strada Vlădeasa, Strada Fagurelui, Strada Haţegului, Strada Piteştilor, Drum Uzinal, Strada Vasile Pârvan, Strada Iacobinilor, Strada Meziadului, Drum Uzinal, Strada Olteţului, Strada Belşugului, Strada Pelinului, Strada Sextil Puşcariu, Strada Lunii, Strada Episcop M. Pavel, Strada Bacăului, Strada Valea Frumoasă, Strada Podgoria - Ramura 3, Strada Plaiului -   Ramura 8, Strada Făgetului - Ramura 1 şi 2.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 26.05.2014 pe următoarele străzi:
Strada Caraşului, Strada Aviatorilor, Strada Înfrăţirii, Strada Gheorghe Ţiţeica, Drum Uzinal,  Strada Belşugului, Strada Vasile Pârvan, Strada Aviatorilor, Strada Vlădeasa, Strada Olteţului, Strada Barcăului, Strada Valea Frumoasă, Strada Podgoria - Ramura 3 şi 5, Strada Sextil Puşcariu ( tronson str. Emil Racoviţă - str. Beiuşului ), Strada Nufărului, Strada Horvath Imre,  Strada Traian Moşoiu, Strada Feldioarei, Strada Episcop M. Pavel, Strada Cantemir, Strada Lunii, Strada Bacăului şi DN76.
 

Această informare este efectuată de către SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, care intenţionează să solicite de la AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR, aviz pentru lucrarea de investiţii: ,, Staţie de pompare ape meteorice, strada Matei Corvin, municipiul Oradea, judeţul Bihor localizată în municipiul Oradea, judeţul Bihor.
        Această solicitare de aviz este conformă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, articolul 28.
        Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mai sus menţionată, în perioada 19.05.2014 – 02.06.2014.
        Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot adresa solicitantului, la adresa strada Duiliu Zamfirescu, nr. 3, telefon 0259.436934, persoană de contact ing. Radu CIURSAŞ, după data de 19.05.2014.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 12.05.2014 pe următoarele străzi: Strada Pionierilor, Strada Vasile Pârvan, Strada Barcăului ( tronson Str. Meșteșugarilor -Str. Mangaliei şi Str. Oneştilor - Str. Meșteșugarilor ), Strada Gheorghe Ţiţeica, Strada Furnicii, Strada Piteştilor ( tronson P-ţa Devei - Str. Iacobinilor ), Strada Abraham Lincoln, Strada Făgetului, Strada Vlădeasa, Strada Olteţului, Strada Taberi Geza, Strada Greierului, Strada Valea Frumoasă, Strada Cântăreţului, Strada Podgoria – Ramura  3 şi 5, Strada Adevărului, Strada  Sofiei, Strada Plaiului, Strada Velenţa, Strada Sextil Puşcariu, Strada Emil Racoviţă, Strada Bacăului, Strada Traian Moşoiu, Strada Feldioarei, Strada Episcop M. Pavel, Strada Jean Calvin şi Strada Cantemir. 

S.C. Compania de Apă Oradea S.A., cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259 - 435051, fax: 0259 - 432576, intenţionează să solicite de la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Bihor, aviz pentru lucrarea de investiţii ,,Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi racorduri canal menajer, strada Gheorghe Ciuhandru, municipiul Oradea, judeţul Bihor localizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor.
Această solicitare de aviz este conformă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, articolul 28. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mai sus menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot adresa solicitantului, la adresa: strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259 - 436934, persoană de contact ing. Radu CIURSAŞ, după data de 14.02.2014
 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 22.04.2014 pe următoarele străzi:
Strada Caraşului, Strada Vasile Pârvan, Strada Mangaliei, Strada Gheorghe Ţiţeica, Strada Furnicii, Strada Abraham Lincoln, Strada Făgetului, Strada 22 Decembrie, Strada Leonardo da Vinci, Strada Nufărului, Strada Velenţa, Strada Feldioarei, Strada Făgăraşului, Strada Jean Calvin, Strada Episcop M. Pavel.
 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 31.03.2014 pe următoarele străzi: Strada Pionerilor, Strada Salcâmilor, Strada Înfrăţirii, Strada Arţarilor, Strada Furnicii, Strada Caraşului, Strada Abraham Lincoln, Strada Aviatorilor, Strada Vasile Pârvan, Strada Vasile Cârlova, Valea Frumoasă, Strada Leonardo da Vinci, Strada Nojoridului, Strada Ciheiului, Strada Crinului, Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Samuil Micu Klein, Strada Iuliu Maniu, Strada Lunii, Strada Lungă, Strada Cuza Vodă, Strada 22 Decembrie, Strada Velenţa, Strada Meiului, Strada Nufărului, Strada Bacăului.

  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 24.02.2014 pe următoarele străzi:
Strada Sucevei, Strada Sextil Pușcariu, Strada Grigore Ureche, Strada Crinului, Strada Ion Ghica, Strada Făgărașului, Strada Beiușului, Strada  Teiului, Strada Luceafărului, Strada Industriei, Strada Kiev, Strada Meiului, Strada Golfului, Strada  Nufărului, Strada Zlatnei, Strada Podgoria - ramura 1 şi 2, Strada Macului - ramura 2, Strada Aviatorilor, Strada Lăpușului, Strada Nicolae Bolcaș.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 17.02.2014 pe următoarele străzi:
Strada Sextil Pușcariu, Strada Sucevei, Strada Zlatnei, Strada Făgărașului, Strada Costaforu, Strada Bacăului, Strada Nicolae Bolcaș, Strada Ignatie Darabant, Strada Lăpușului, Strada Aviatorilor, Strada Podgoria - ramura 1 şi 2, Strada Ion Păun Pincio, Strada Cucului, Strada Macului.

Această informare este efectuată de către SC COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, care intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ APELE ROMÂNE, aviz de amplasament pentru lucrarea de investiţii: ,,Reabilitare reţea de canal menajer subtraversare Pârâu Peţa, municipiul Oradea, judeţul Bihor localizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor.
       Această investiţie este existentă.
       Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
       Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mai sus menţionată.
      Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot adresa solicitantului, la adresa strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon 0259.436934, persoană de contact ing. Radu CIURSAŞ, după data de 14.02.2014.
 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 10.02.2014 pe următoarele străzi: Strada Sucevei, Strada Crișan, Strada Beiușului, Strada Teiului, Strada Luceafărului, Strada Industriei, Strada Morii, Strada Barcăului, Strada Nicolae Bolcaș, Strada Ignatie Darabant, Strada Aviatorilor. 

 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 03.02.2014 pe următoarele străzi: Strada Velenţa, Strada Sucevei, Strada Zlatnei, Strada Podgoriei – Ramura 1 şi 2, Strada Macului, Strada Cucului, Strada Cimbrului, Strada Nicolae Bolcaş, Strada Vasile Pârvan, Piaţa Ignatie Darabant, Strada Gheorghinelor, Strada Salciei, Strada Constantin Mille.

 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 27.01.2014 pe următoarele străzi:
Strada Velenţa, Strada Nufărului, Strada Zlatnei, Strada Feldioarei, Strada Jokai Mor, Strada Semenicului, Strada Bradului, Strada Podgoriei – Ramura 1 şi 2, Strada Macului, Strada Cucului, Strada Vlădeasa, Strada Iacobinilor, Strada Constantin Mille, Strada Verii, Strada Gheorghinelor, Strada Salciei, Strada Ecaterina Varga şi Strada George Washington.
 

 S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că, lucrările de execuţie aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 20.01.2014 pe următoarele străzi: Strada Zlatnei, Strada Scurtă, Strada Velenţa, Strada Jokai Mor, Strada Bradului, Strada Podgoriei  – Ramura 1 şi 2, Strada Ion Păun Pincio - Ramura 3, Strada Iacobinilor, Strada Verii, Strada Oașului, Strada Vlădeasa, Strada Ecaterina Varga. 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 16.12.2013 pe următoarele străzi: Strada Zlatnei, Strada Bacăului, Strada Samuil Micu Klein, Strada Crişana, Strada Cloşca, Strada Feldioarei, Strada Iacobinilor, Drum Uzinal, Strada Vlădeasa, Strada Constantin Mille, Strada George Washington, Strada Podgoriei – Ramura 1 şi 2, Strada Ion Păun Pincio -     Ramura 3.  

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 09.12.2013 pe următoarele străzi:
Strada Zlatnei, Strada Samuil Micu Klein, Strada Sucevei, Strada Bacăului, Strada Făgărașului, Strada 22 Decembrie, Strada Iacobinilor, Strada Cornițelului, Strada Gheorghe Tițeica, Strada Oaşului, Drum Uzinal, Strada Vlădeasa, Strada Constantin Mille, Strada Pelinului, Strada Podgoriei –Ramura 1 şi 2, Strada Ion Păun Pincio - Ramura 3.
 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 02.12.2013 pe următoarele străzi: Strada Zlatnei, Strada Samuil Micu Klein, Strada Sucevei, Strada Bacăului, Strada Făgărașului, Strada Nufărului, Strada Lipovei, Strada Caraşului, Strada Abraham Lincoln, Strada Govorei, Strada Vlădeasa, Strada Oaşului, Strada Iacobinilor, Strada Trotuşului, Strada Pelinului, Strada Podgoriei  – Ramura 1 şi 2.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 25.11.2013 pe următoarele străzi : Strada Zlatnei, Strada Grigore Ureche, Strada Sucevei, Strada Luceafărului, Strada Făgăraşului, Strada Sucevei, Strada Crişan, Strada Nufărului, Strada Grigore Ureche, Strada Feldioarei, Strada Lipovei, Strada Caraşului, Strada Abraham Lincoln, Strada Govorei, Strada Lipovei, Strada Vlădeasa, Strada Oaşului, Strada Iacobinilor, Strada Trotuşului, Strada Pelinului, Strada Podgoriei – Ramura 1,2 şi 4.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 11.11.2013 pe următoarele străzi:
Strada Zlatnei, Strada Ion Ghica, Strada Crinului, Strada Sucevei, Strada Luceafărului, Strada Crişan, Strada Jean Calvin, Strada Podgoriei – Ramura 1, 2, 4, Strada Lipovei, Strada Infrăţirii, Strada Taberi Géza, Strada Copacilor, Strada Furnicii, Strada Lipovei, Strada Vlădeasa, Strada Trotuşului, Strada Clopoţeilor, Strada Pionerilor.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 21.10.2013 pe următoarele străzi:
Strada Lipovei, Strada Înfrățirii, Strada Taberi Geza, Strada Furnicii,  Strada Mangaliei, Strada Greierului, Strada Vlădeasa, Strada Abraham Lincoln, Strada Horvath Imre, Strada Jokai Mor, Strada Semenicului, Strada Samuil Micu Klein, Strada Teiului, Strada Sucevei, Strada Grigore Ureche, Strada Bacăului, Strada Cloşca, Strada Industriei, Strada Ion Ghica, Strada Scurtă, Strada Traian Moşoiu, Strada Podgoriei – Ramura 1,2 şi 4.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 14.10.2013 pe următoarele străzi:
Strada Lipovei, Strada Înfrățirii, Strada Taberi Geza, Strada Mangaliei, Strada Greierului, Strada Vlădeasa, Strada Scurtă, Strada Jokai Mor, Strada Semenicului, Strada 22 Decembrie, Strada Jean Calvin, Strada Traian Moşoiu, Strada Bacăului, Strada Cloşca, Strada General Leonard Mociulschi, Strada Industriei, Strada Ion Ghica, Strada Podgoriei – Ramura 1, 2 şi 4.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 07.10.2013 pe următoarele străzi:
Strada Înfrățirii, Strada Taberi Geza, Strada Mangaliei, Strada Furnicii, Strada Lipovei, Strada Ion Ghica, Strada Jokai Mor, Strada Industriei, Strada Jean Calvin, Strada Traian Moşoiu, Strada Bacăului, Strada Cloşca, Strada General Leonard Mociulschi.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea că lucrările de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, se vor derula începând din data de 30.09.2013 pe următoarele străzi:
Strada Alexandru Vlahuţă
, Strada Traian Moşoiu, Strada Jean Calvin, Strada Mihai Viteazul, Strada Episcop Mihai Pavel,  Strada Leonard Mociulski, Strada Luceafărului, Strada Bacăului, Strada Grigore Ureche, Strada Infrăţirii, Strada Taberi Geza, Strada Mangaliei, Strada Furnicii, Strada Lipovei, Cartier Podgoria ( Ramura 4 )

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea, că datorită lucrărilor de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, traficul auto şi pietonal va fi perturbat pe următoarele străzi: Strada Nufărului, Strada Feldioarei  intersecţie cu Strada Cloşca, Strada Teiului, Strada Făgăraşului intersecţie cu Strada CeahlăuluiStrada Cloşca intersecţie cu Strada Ion Vidu, Strada 22 Decembrie intersecţie cu străzile Sextil Puşcariu, Horea, Ronald Reagan şi Nicolae Teclu, Strada Bacăului intersecţie cu Străzile Alexandru Vaida Voievod, Leonard Mociulschi şi Ion Vidu, Strada Ion Vidu intersecţie cu Strada Moţilor, Strada Alexandru Vaida Voievod intersecţie cu strada Mărăşti, Strada Zlatnei intersecţie cu Strada Horea.
Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea, că datorită lucrărilor de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, traficul auto şi pietonal va fi perturbat  pe următoarele străzi: 
Strada Nufărului
intersecţie strada Constantin Noica, Strada Bacăului - intersecţiile străzilor Alexandru Vaida Voievod, Leonard Mociulschi, IonVidu, Strada 22 Decembrie - intersecţiile străzilor Jean Jaures, Teiului, Strada Cloşca, Strada Făgăraşului, Strada Teiului, Strada Feldioarei, Strada Sucevei, Strada Crişan

Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea, că datorită lucrărilor de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, traficul auto şi pietonal va fi perturbat  pe următoarele străzi:
Strada Nuf
ărului - tronson strada Peneş Curcanul - strada Morii, Sucevei - intersec
ţiile străzilor Horvath Imre, Titu Maiorescu, Leonard Mociulschi, Mihai Viteazul, Ion Vidutronson strada Crişan - Horea, Teiului – intersecţia străzilor 22 Decembrie - Anatole France, Grigore Ureche, Feldioarei.
Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea, că datorită lucrărilor de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, traficul auto şi pietonal va fi perturbat  pe următoarele străzi:
Zlatnei
, Făgăraşului, Ioan Păun Pincio, Macului, Bunyitay Vince,  Leonordo da Vinci, Leonard Monciulschi – tronson strada Bacăului - strada Mărăşti,  Nufărul - tronson strada Alexandru cel Bun - strada Morii, Sucevei - tronson Bulevardul Decebal - strada Avram Iancu, Feldioarei - tronson strada Crişan - strada Golfului.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea, că datorită lucrărilor de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, traficul auto şi pietonal va fi perturbat  pe următoarele străzi:
Nufărului
- tronson strada Alexandru cel Bun - strada Morii, Leonordo da Vinci - tronson Pâraul Adona - strada Nojoridului, Sucevei - tronson strada Decebal - strada Avram Iancu, General L. Mociulschi - tronson strada Bacăului - strada Mărăşti, Zlatnei, Făgăraşului, Ion Păun Pincio, Macului, Bunitay Vincze.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. anunţă locuitorii din Oradea, că datorită lucrărilor de execuţie aferente proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor ” finanţată din Fondul de Coeziune, traficul auto şi pietonal va fi perturbat  pe următoarele străzi:
Zlatnei, Leonard Monciulschi, Ion Vidu , Ioan Paun Pincio, Macului , Strada Bunitay Vince,
 Nufărul
- tronson strada Ciheiului - Aleea Peneş Curcanul, Leonordo da Vinci - tronson Pâraul Adona - strada Nojoridului, Sucevei - tronson strada Mihail Kogălniceanu - strada General L. Mociulschi, Alexandru Vaida Voievod - tronson Strada Mimozei - strada George Topîrceanu, Grigore Ureche - tronson strada Feldioarei - strada Grigore Ureche, Feldioarei - tronson strada 22 decembrie - strada Grigore Ureche. 

Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate.

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. anunţă publicul interesat, asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Depoluare Pârâu Paris”, propus a fi amplasat în Municipiul Oradea.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, şi la sediul S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,   str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Oradea, camera 4, în zilele de Luni – Vineri, între orele 9.00 şi 15.00, persoană de contact ing. Mircea Bene.
Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Bulevardul Dacia nr. 25/A, Oradea, tel: 0259 - 444590, fax 0259 - 406588,  e-mail:
apm@apmbh.ro.
 Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor