I).   Avize de branşament apă/racord canal
II).  Avize de coexistenţă
III). Avize pentru preluare ape uzate
IV). Avize pentru deversare ape uzate
V).  Avize de separare consum
VI). Lista proiectantilor  de retele  exterioare de  alimentare cu apa si colectare ape uzate  agreati de CAO

I). Avize de branşament apă/racord canal - se obtin in doua etape

 1. Avizul de bransare / racordare de principiu

Persoane fizice

 • Cerere tip completata  descarca aici

 • Actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar pentru construire sau amenajare obiectiv ( daca nu exista constructie se va depune  si copie Certificat de Urbanism)

 • Planul de situatie la scara 1 :500

 • Planul de incadrare in zona

 • Planul retelelor de incinta – in cazul constructiilor existente

 • Adeverinta cu plata la zi a obligatiilor utilizatorului solicitant fata de operator

 • Acord GDPR descarca aici

Operatori economici

 • Cerere tip completata descarca aici

 • Actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar pentru construire sau amenajare obiectiv ( daca nu exista constructie se va depune  si copie Certificat de Urbanism)

 • Planul de situatie la scara 1 :500

 • Planul de incadrare in zona

 • Planul retelelor de incinta – in cazul constructiilor existente

 • Memoriul tehnic cuprinzand descrierea activitatii prestate 

 • Breviar de calcul privind necesarul de apa

 • Certificat de inregistrare la oficiul registrului comertului

 • Descrierea fluxului tehnologic ( parte scrisa si desenata ) – in cazul operatorilor economici care utilizeaza apa in procesul tehnologic

 • Adeverinta cu plata la zi a obligatiilor utilizatorului solicitant fata de operator

Actele se depun la 'Compartimentul Tehnic, planificare, avizare', de unde se obtine Avizul de  bransare/racordare de principiu.

Pe baza avizului de bransare/racordare de principiu se īntocmeşte proiectul de către o unitate specializată, atestată īn acest sens.

Proiectul se prezintă spre avizare la 'Compartimentul Tehnic, planificare, avizare', după care se depune de către beneficiar la Primăria Municipiului Oradea īn vederea obţinerii Certificatului de Urbanism, a Acordului Unic şi a Autorizaţiei de Construcţie.

Acordul Unic cuprinde avizele tuturor operatorilor de servicii publice care se achită direct la Primăria Municipiului Oradea

 1. Avizul de bransare/racordare

   In vederea obtinerii Avizului de bransare/racordare dosarul care se depune la Primaria Municipiului Oradea  va cuprinde pe langa cele solicitate de Primarie, urmatoarele acte :

1.    Proiectul de executie vizat de operator, cuprinzand urmatoarele ;

             -  plan de situatie scara 1 :500 cu retelele existente si proiectate ;

             -  sectiune transversala ;

             -  profil longitudinal

2.     Fisa tehnica intocmita de proiectant

3.     Memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru bransarea/racordarea la retelele de utilitate publica;

4.     Certificatul de urbanism 

5.  Acord GDPR descarca aici

II).Avize de coexistenţă

Se obţin direct de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pe baza următoarelor documente:

 • Fişă tehnică descarca aici

 • Copie Extras Carte Funciara

 • Certificat de Urbanism

 • Plan de situaţie scara 1:500 - 3 ex.

 • Plan de īncadrare īn zonă

 • Dovada achitării tuturor obligaţiilor faţă de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 • Acord GDPR descarca aici

III). Avize pentru preluare ape uzate

Se obţin direct de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pe baza următoarelor documente:

 • Cerere descarca aici

 • Copie Extras Carte Funciară

 • Plan de situaţie scara 1:500

 • Copie Contract de Vidanjare - īncheiat cu o firmă autorizată īn domeniu

 • Dovada achitării tuturor obligaţiilor faţă de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 • Acord GDPR descarca aici

Pentru agenţii economici se vor depune īn plus:

 • Copie Cod Unic de Īnregistrare

 • Copie Certificat de Urbanism

 • Memoriu tehnic cu breviar de calcul

IV).  Avize pentru deversare ape uzate - solicitat de către firmele care preiau, transportă şi descarcă apele uzate īn reţeaua de canalizare menajeră

V). Avize de separare de consum

 • Cerere de aviz  descarca aici

 • Copie Extras Carte Funciară* apartament

 • Contract de īnchiriere şi acord proprietar, īn cazul īn care solicitantul este chiriaş

 • Īnsuşirea de către ceilalţi coproprietari a intenţiei de separare

 • Dovada plăţii la zi a datoriilor (adeverinţă)

 • Plan de situaţie scara 1: 500

 • Declaraţia legalizată a proprietarilor subsolului (īn cazul īn care contorul este amplasează īn subsol

 • Acord GDPR descarca aici

NOTĂ: * - Īn cazul chiriaşilor se va depune şi contract de īnchiriere sau de comodat legalizat şi acordul proprietarului
 

VI). Lista proiectantilor  de retele  exterioare de  alimentare cu apa si colectare ape uzate  agreati de Compania de Apa Oradea

Proiectul  tehnic si detaliile de executie  precum si intocmirea documentatiei ce sta la baza obtinerii autorizatiei de construire  (retea de apa /canal respectiv bransament apa/racord canal) se poate realiza cu orice persoana fizica sau juridica  autorizata  in proiectarea retelelor  exterioare de  alimentare cu apa si colectare ape uzate.

Lista proiectantilor de retele exterioare de alimentare cu apa si colectare ape uzate agreati de CAO  
 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor