Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată Oradea,
Cod SMIS 158297

- COMUNICATE PRESĂ -

- Comunicat format pdf -

Finalizarea proiectului:

„Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată ORADEA“

Cod SMIS 158297

S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului: „Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată ORADEA“, Cod SMIS 158297.

Proiectul a fost finanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.1 - Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Companiei de Apă Oradea.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

Ø  Obiectiv Specific 1: Reducerea necesarului de energie electrică pe conturul energetic în cele 6 locații: Stația de Epurare Oradea/ Uzina de Apă nr. 1/ Uzina de Apă nr. 2/ Uzina de Apă nr. 3/ Uzina de Apă nr. 4/ Uzina de Apă nr. 5 prin realizarea unor sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice;

Ø  Obiectiv specific 2: Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul CA Oradea.

Prin implementarea proiectului, cu ajutorul surselor fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată Oradea, se asigură necesarul de energie pentru obiectivele de investiții într-o proporție de 31% din totalul consumului de energie anual înregistrat, rezultând astfel o economie semnificativă din consumul energetic.

Valoarea proiectului a fost de 21.520.412,08 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene a fost de 14.449.419,55 lei, contribuția de la Bugetul de Stat a fost de 2.549.897,56 lei și contribuția Companiei de Apă Oradea S.A. a fost de 1.085.062,79 lei.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

·        Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 3.500 kWp.

·        Reducerea gazelor cu efect de seră: 1.076,997 tone CO2 echivalent/an.


Data de începere a proiectului: 01.12.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

- Comunicat format pdf -

Lansarea proiectului:
„Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată ORADEA“

Cod SMIS 158297

      S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul: „Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată ORADEA“, Cod SMIS 158297.

      Proiectul este finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.1 - Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

      Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Companiei de Apă Oradea.

      Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
            
Obiectiv Specific 1: Reducerea necesarului de energie electrică pe conturul energetic în cele 6 locații: Stația de Epurare Oradea/ Uzina de Apă nr. 1/ Uzina de Apă nr. 2/ Uzina de Apă nr. 3/ Uzina de Apă nr. 4/ Uzina de Apă nr. 5 prin realizarea unor sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice;
            
Obiectiv specific 2: Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul CA Oradea.

      Prin implementarea proiectului, cu ajutorul surselor fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată Oradea, se va asigura necesarul de energie pentru obiectivele de investiții într-o proporție de 31% din totalul consumului de energie anual înregistrat, rezultând astfel o economie semnificativă din consumul energetic.

      Valoarea proiectului este de 21.520.412,08 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 14.449.419,55 lei, contribuția de la Bugetul de Stat este de 2.549.897,56 lei și contribuția Companiei de Apă Oradea S.A. este de 1.085.062,79 lei.

      Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
            •
Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 3.500 kWp.
            •
Reducerea gazelor cu efect de seră: 1.076,997 tone CO2 echivalent/an.

Data de începere a proiectului: 01.12.2022
Dat
a
finalizării proiectului: 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 13.09.2023

- Comunicat format pdf -

Semnarea contractului proiectare și execuție lucrări
“Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului regional”,
 finanțat prin POIM 2014-2020

În data de 11 august 2023, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări “Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului regional”, în valoare de 13.654.335,22 lei fără TVA, al carui Executant este Asocierea - S.C. RESTART ENERGY ONE S.A.-  S.C. VISUAL FAN S.A., prin lider de Asociere S.C. RESTART ENERGY ONE S.A.

Obiectul contractului consta in proiectarea și execuția panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional.

În scopul producerii energiei verde din surse regenerabile pentru consum propriu, S.C.Compania de Apă Oradea S.A. își propune, realizarea de capacități noi pentru producția de energie în incinta Stației de Epurare Oradea, Uzinelor de Apă nr.1, 2, 3, 4 și 5, folosind panouri fotovoltaice.

Acest contract este parte a Proiectului  ,,Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată ORADEA” Cod SMIS 158297”, finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, obiectiv specific 11.1 - Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 16.08.2023

- Comunicat format pdf -

În data de 31 martie 2023, la Primăria Oradea, s-a semnat contractul de finanțare pentru Proiectul "
Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată Oradea".

Proiectul, care urmează să fie implementat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., are o valoare de 18.084.381 lei (fără TVA) și este finanțat în proporție de 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune si 15% bugetul de stat. Cofinanțarea de 6% este asigurată de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Companiei de Apă Oradea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
•
Obiectiv Specific 1: Reducerea necesarului de energie electrica în cele 6 locații: Stația de Epurare Oradea, Uzina de Apă nr.1, Uzina de Apă nr.2, Uzina de Apă nr.3, Uzina de Apă nr.4 si Uzina de Apă nr.5 prin realizarea unor sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice;
•
Obiectiv specific 2: Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Indicatorii de realizare, urmăriți prin Proiect constau în::
• Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 3.500 kWp.
• Reducerea gazelor cu efect de seră: 1.076,997 tone CO2 echivalent/an.

Prin implementarea proiectului, cu ajutorul surselor fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată Oradea, se va asigura necesarul de energie pentru obiectivele de investiții într-o proporție de 31% din totalul consumului de energie anual înregistrat, rezultând astfel o economie semnificativa din consumul energetic.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 03.04.2023