Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă, Cod SMIS 158101

- COMUNICATE PRESĂ -

Finalizarea proiectului:

„Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă“
Cod SMIS 158101

- Comunicat format pdf -

S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului: „Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă“, Cod SMIS 158101.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Prioritatea de investiții 6.ii: Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe, Obiectiv specific 3.2: Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Autoritate de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de digitalizare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru optimizarea operării infrastructurii de apă și apă uzată în aria operatorului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

· modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, prin montarea a 10.768 contoare inteligente de apă rece, care vor înlocui contoarele mecanice existente.

· achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității, respectiv a unei platforme software MDM pentru colectarea, stocarea, integrarea și managementul datelor înregistrate de contoare, capabilă să integreze până la 65.000 de contoare.

Prin implementarea proiectului s-au făcut următoarele investiții:

1. Achiziționarea și instalarea unei platforme software pentru colectarea și managementul primar al datelor înregistrate de contoare;

2. Achiziționarea și instalarea de echipamente hardware utilizate de platforma software pentru colectarea și managementul primar al datelor înregistrate de contoare;

3. Achiziționarea și instalarea unei platforme MDM (Meter Data Management) pentru stocarea, integrarea și managementul datelor de pe parcul de contoare, capabilă să gestioneze datele colectate de la un număr de minim 65.000 de contoare;

4. Înlocuirea unui număr de 10.734 contoare inteligente de apă rece, cu dimensiunile cuprinse între Dn 15 și Dn 150, echipate cu modul de comunicație radio, în vederea înlocuirii contoarelor mecanice existente;

5. Instalarea a 34 contoare de securizare, contoare inteligente cu dimensiunile cuprinse între Dn 50 și Dn 150, echipate cu modul de comunicație radio;

6. Achiziția unei licențe pentru sistemul de operare server.

Dată de începere a proiectului: 01.11.2022

Dată finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este: 11.779.344,17 lei

Valoarea cofinanțării din Fondul de Coeziune este: 7.860.401,83 lei

Rezultatul obținut în urma implementării proiectului este un operator regional digitalizat.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

Semnarea contractului de prestare servicii

privind,,Digitalizarea activității SC Compania de Apă SA Oradea
prin achizitie de echipamente tehnologice si functionale cu montaj inclus (contoare+software) ”, finanțat prin POIM 2014-2020

- Comunicat format pdf -

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a semnat contractul de prestare servicii privind  ,,Digitalizarea activității SC Compania de Apă SA Oradea prin achizitie de echipamente tehnologice si functionale cu montaj inclus (contoare+software)” în valoare de 9.663.955,00 lei fără TVA, al carui Prestator/Furnizor este S.C.FLUID GROUP HAGEN S.R.L.

Obiectul contractului consta in  montarea a 10.768 contoare inteligente de apă rece, care vor înlocui contoarele mecanice existente si achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității S.C. Compania de Apa Oradea SA. Astfel, prin achizitia  unei platforme software MDM pentru colectarea, stocarea, integrarea și managementul datelor înregistrate de contoare, capabilă să integreze până la 65.000 de contoare, se  va obține modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă.

Aceasta  contorizare inteligentă  reprezintă un ansamblu de componente și proceduri configurate pentru monitorizarea și evaluarea continuă a utilizării apei în vederea informării proceselor de planificare strategică, prin extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă și canalizare (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, echipamente pentru monitorizarea pierderilor) și dotarea cu echipamente și software pentru digitalizarea activității de furnizare a serviciilor de apă și canalizare.

Acest contract este parte a Proiectului „Digitalizarea activitatii S.C. Compania de Apa Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă”, finanțat din fonduri europene, în cadrul Axei Prioritare 3 POIM - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, obiectiv specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 16.08.2023

Lansarea proiectului:
„Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea
sistemului de monitorizare a consumului de apă“

Cod SMIS 158101

- Comunicat format pdf -

S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în calitate de Beneficar, implementează proiectul: „Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă“, Cod SMIS 158101. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Prioritatea de investiții 6.ii: Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe, Obiectiv specific 3.2: Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Autoritate de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general proiectului este creșterea gradului de digitalizare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru optimizarea operării infrastructurii de apă și apă uzată în aria operatorului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 •  modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, prin montarea a 10.768 contoare inteligente de apă rece, care vor înlocui contoarele mecanice existente.
 •  achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității, respectiv a unei platforme software MDM pentru colectarea, stocarea, integrarea și managementul datelor înregistrate de contoare, capabilă să integreze până la 65.000 de contoare.

Prin implementarea proiectului se vor face următoarele investiții:

 1. Achiziționarea și instalarea unei platforme software pentru colectarea și managementul primar al datelor înregistrate de contoare;
 2. Achiziționarea și instalarea de echipamente hardware utilizate de platforma software pentru colectarea și managementul primar al datelor înregistrate de contoare;
 3. Achiziționarea și instalarea unei platforme MDM (Meter Data Management) pentru stocarea, integrarea și managementul datelor de pe parcul de contoare, capabilă să gestioneze datele colectate de la un număr de minim 65.000 de contoare;
 4. Înlocuirea unui număr de 10.734 contoare inteligente de apă rece, cu dimensiunile cuprinse între Dn 15 și Dn 150, echipate cu modul de comunicație radio, în vederea înlocuirii contoarelor mecanice existente;
 5. Instalarea a 34 contoare de securizare, contoare inteligente cu dimeniunile cuprinse între Dn 50 și Dn 150, echipate cu modul de comunicație radio;
 6. Achiziția unei licențe pentru sistemul de operare server.

Dată de începere a proiectului: 01.11.2022

Dată finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este: 11.779.344,17 lei

Valoarea cofinanțării din Fondul de Coeziune este: 7.860.401,83 lei

Rezultatul așteptat în urma finalizării proiectului este un operator regional digitalizat.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 26.06.2023

Descrirea Proiectului
„Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de
monitorizare a consumului de apă“
Cod SMIS 158101

- Comunicat format pdf -

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Prioritatea de investiții 6.ii: Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe.

Obiectiv specific 3.2: Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Autoritate de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Beneficiar: S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Loc de implementare:

•    pentru modernizarea sistemului de monitorizare, zona este forma din UAT-urile: Ceica, Drăgești, Hidelu de Sus, Lăzăreni, Nojorid, Oșorhei și Sânmarin.

•    pentru dezvoltarea infrastructurii de digitalizare este toa aria de operare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 

Obiectivul general proiectului: Creșterea gradului de digitalizare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru optimizarea operării infrastructurii de apă și apă uzată în aria operatorului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, prin montarea a 10.768 contoare inteligente de arece, care vor înlocui contoarele mecanice existente.

 • achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității, respectiv a unei platforme software MDM pentru colectarea, stocarea, integrarea și managementul datelor înregistrate de contoare, capabilă să integreze până la 65.000 de contoare.

Prin implementarea proiectului se vor face următoarele investiții:

 1. Achiziționarea și instalarea unei platforme software pentru colectarea și managementul primar al datelor înregistrate de contoare;

 2. Achiziționarea și instalarea de echipamente hardware utilizate de platforma software pentru colectarea și managementul primar al datelor înregistrate de contoare;

 3. Achiziționarea și instalarea unei platforme MDM (Meter Data Management) pentru stocarea, integrarea și managementul datelor de pe parcul de contoare, capabilă să gestioneze datele colectate de la un număr de minim 65.000 de contoare;

 4. Înlocuirea unui număr de 10.734 contoare inteligente de a rece, cu dimensiunile cuprinse între Dn 15 și Dn 150, echipate cu modul de comunicație radio, în vederea înlocuirii contoarelor mecanice existente;

 5. Instalarea a 34 contoare de securizare, contoare inteligente cu dimeniunile cuprinse între Dn 50 și Dn 150, echipate cu modul de comunicație radio;

 6. Achiziția unei licențe pentru sistemul de operare server

 

Dată de începere a proiectului: 01.11.2022

Dată finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este: 11.779.344,17 lei

Valoarea cofinanțării din Fondul de Coeziune este: 7.860.401,83 lei

Rezultatul așteptat în urma finalizării proiectului este un operator regional digitalizat.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 26.06.2023

Semnarea Contractului de finantare pentru Proiectul „Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă S.A. Oradea prin
modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă”

- Comunicat format pdf -

În data de 31 martie 2023, la Primăria Oradea, s-a semnat contractul de finanțare pentru Proiectul "Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă".

Proiectul, care urmează să fie implementat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., are o valoare de 9.837.800 lei (fără TVA) și este finanțat în proporție de 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă cresterea gradului de digitalizare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru optimizarea operării infrastructurii de apă și apă uzată în aria operatorului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, prin montarea a 10.768 contoare inteligente de apă rece, care vor înlocui contoarele mecanice existente.

• achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității, respectiv a unei platforme software MDM pentru colectarea, stocarea, integrarea și managementul datelor înregistrate de contoare, capabilă să integreze până la 65.000 de contoare,  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020

* Data publicarii anuntului : 03.04.2023