Digitalizarea activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apă, Cod SMIS 158101

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă cresterea gradului de digitalizare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru optimizarea operării infrastructurii de apă și apă uzată în aria operatorului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, prin montarea a 10.768 contoare inteligente de apă rece, care vor înlocui contoarele mecanice existente.

• achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității, respectiv a unei platforme software MDM pentru colectarea, stocarea, integrarea și managementul datelor înregistrate de contoare, capabilă să integreze până la 65.000 de contoare  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014 - 2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro