Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor, în perioada 2014-2020-SZA Oradea,
Cod SMIS 158373

- COMUNICATE PRESĂ -

- Comunicat format pdf -

Începerea execuției lucrărilor aferente contractului BH-CL8 – Extindere conducte de aductiuni, statie de clorinare,
 rezervoare si statie de pompare - CJ Bihor C2

A fost semnat contractul „BH-CL8 – Extindere conducte de aductiuni, statie de clorinare, rezervoare si statie de pompare - CJ Bihor C2”, în valoare de 13.963.243,32 lei fără TVA, al carui Antreprenor este S.C. Dumexim S.R.L.

 Lucrările includ execuția unei conducte de aducțiune Oradea –Tășad pe o lungime de 16.872 m, o Stație de pompare apă potabilă nouă în Sărand si o Gospodărie de apă în localitatea Tășad care va cuprinde 2 rezervoare de înmagazinare, fiecare cu o capacitate de 700 m3 si o Stație de clorare noua cu o capacitate de 35 l/s.

Achiziția contractului sectorial de lucrări contribuie la îndeplinirea obiectivelor „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Bihor, in perioada 2014-2020 - SZA ORADEA ″, proiect cofinanțat din Fonduri de coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Obiectivul general al contractului este asigurarea implementării corespunzătoare a „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Bihor, in perioada 2014-2020 - SZA ORADEA ″, contribuind astfel la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din județul Bihor, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva Europeana 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004 și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotarârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

          Acest contract este parte din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Bihor, în perioada 2014-2020 - SZA ORADEA ″ și are ca scop atât îmbunătațirea calității apei potabile și protejarea sănătații publice, cât și asigurarea cantităților de apă necesare folosințelor populației în aria de operare a Operatorului Regional. Proiectul are o valoare de 245.296.841 lei (fără TVA) din care finanțare nerambursabilă 195.992.175,94 lei (fără TVA).

        Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e., pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

- Comunicat format pdf -

În data de 31 martie 2023, la Primăria Oradea, s-a semnat  contractul  de  finanțare pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Bihor, în perioada 2014-2020-SZA Oradea".

Proiectul, care urmează să fie implementat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., are o valoare de 245.296.841 lei (fără TVA) și este finanțat în proporție de 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e., pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Prin Proiect, sunt prevăzuți următorii indicatori: 

Nr crt

Indicatori tehnici

U.M

Cantitate totala

Sistem de alimentare cu apă

1

Conducta de aductiune - extindere

km

44,77

2

Statie de tratare - reabilitare

buc

1

3

Statie de clorinare - extindere

buc

3

4

Rezervor de inmagazinare - extindere

buc

5

5

Statie de pompare apa potabila - extindere

buc

7

6

Retea de distributie - extindere

km

30,02

7

Retea de distributie - reabilitare

km

4,26

Sistem de canalizare menajeră

1

Rețea de canalizare - extindere

km

28,02

2

Rețea de canalizare - reabilitare

km

0,45

3

Rețea de refulare - extindere

km

4,64

4

Stații de pompare apă uzată - extindere

buc

23

* Data publicarii anuntului : 03.04.2023