Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor, în perioada 2014-2020-SZA Oradea,
Cod SMIS 158373

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e., pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Prin Proiect, sunt prevăzuți următorii indicatori: 

Nr crt

Indicatori tehnici

U.M

Cantitate totala

Sistem de alimentare cu apă

1

Conducta de aductiune - extindere

km

44,77

2

Statie de tratare - reabilitare

buc

1

3

Statie de clorinare - extindere

buc

3

4

Rezervor de inmagazinare - extindere

buc

5

5

Statie de pompare apa potabila - extindere

buc

7

6

Retea de distributie - extindere

km

30,02

7

Retea de distributie - reabilitare

km

4,26

Sistem de canalizare menajeră

1

Rețea de canalizare - extindere

km

28,02

2

Rețea de canalizare - reabilitare

km

0,45

3

Rețea de refulare - extindere

km

4,64

4

Stații de pompare apă uzată - extindere

buc

23

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro