Programul – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti
Subprogramul –  „Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea, Judetul Bihor”

 

            Pentru finanţarea subprogramului mai sus menţionat, între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor şi Municipiul Oradea s-a încheiat Convenţia nr. 5545/26.10.2006 pe o perioada de 4 ani (noiembrie 2006-noiembrie 2009), în scopul finanţării extinderii sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în Municipiul Oradea unde ponderea asistenţei acordate de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este de 75% din cheltuielile eligibile, iar diferenţa de 25% (12.000.000 Euro) este asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD în baza acordului de împrumut nr. 37856 din 06 iulie 2007.

       În vederea deservirii tuturor locuitorilor municipiului Oradea, Compania de Apă a finanţat un proiect cu tema mai sus menţionată. Lucrarea este în curs de derulare, fiind aprobată prin HG 536/2006 pentru următorii indicatori tehnico-economici: valoarea investiţiei 46.531.000 Euro, extindere reţele apă 108,27 Km, extindere reţele canal menajer 140,704 Km, extindere reţele canal pluvial 99,582 Km, execuţie 5.500 branşamente  şi 7.800 racorduri noi. 

La nivelul întregului Program Extinderi, până la data de 31.12.2010, s-au realizat lucrări conform tabelului:     

PROGRAM EXTINDERI

LUNGIMI   UTILITĂŢI - Extindere (ml)

Valoare

 

Reţea apă

Canal Menajer

Canal Pluvial

lei

Lucrari contractate initial, din care

·         Finantare Ministerul Mediului

·         Finantare BERD

107.796

70.373

37.423

105.772

70.926

34.846

33.063

23.911

9.152

126.396.085

90.191.290

36.204.795

 

Lucrări contractate si executate,

 din care

99.172

89.737

25.736

103,067,686

 

 

·         Finantare Ministerul Mediului

61.774

54.500

16.396

58,590,624

·         Finantare BERD

37.398

35.237

9.340

44,477,062

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor