CAO - Școala Altfel, Octombrie 2023

ȘCOALA ALTFEL LA CAO  Galerie FOTO 

     

În perioada 23-27.10.2023 s-a desfășurat programul “Scoala altfel”, prilej cu care s-au organizat vizite ale elevilor orădeni  la Staţia de Epurare Oradea și Uzina de Apă nr. 2  Oradea. În cadrul acestor vizite, elevilor le-au fost prezentate procesele tehnologice specifice captării, tratării, distribuției apei potabile  și ulterior epurării apei uzate.

Elevii orădeni au fost oaspeții Uzinei de Apă nr. 2 Oradea, locație în care Dl. Ing. Alin COSTA – Șef Sector Captare, Tratare Apă a prezentat traseul apei brute de la captarea din Crișul Repede prin intermediul drenurilor subterane pȃnă la stațiile de tratare apă, respectiv stațiile de pompare care alimentează localitatile deservite de Compania de Apă Oradea cu apă potabilă.

La Stația de Epurare Oradea, pentru elevii orădeni gazda a fost Dl. ing. Stefan Miheler – Sef Sector Epurare apă uzată, care a prezentat procesul de epurare al apei uzate colectate din canalizarea orășenească, respectiv linia de tratare a nămolului de epurare si mai apoi evacuarea apei uzate epurate ȋn emisar.

Cei 394 de elevi, însoțiți de 22 cadre didactice, prezenți la locațiile Companiei de Apă Oradea în cadrul programulul “Scoala altfel”, provin de la următoarele șase unități de învățământ primar și gimnazial, din Municipiul Oradea:

·         Colegiul Național “Onisifor Ghibu”

·         Liceul Tehnologic Romano Catolic  “Szent Laszlo“

·         Liceul Ortodox “Ep. Roman Ciorogariu”

·         Liceul Sanitar “Vasile Voiculescu“

·         Liceul Teologic Penticostal “Betel“

·         Școala Gimnazială nr. 11.

Compania de Apă Oradea este un partener educațional important pentru unitățile de învățământ orădene, astfel, sute de elevi au posibilitatea cunoașterii și asimilării mai aplicate a noțiunilor de apă și mediu, care sunt predate la diferite materii de studiu în cadrul programei școlare.